Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Privačių interesų derinimas

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos viešajame sektoriuje priemonių, padedančių tarnautojui nustatyti jo tarnyboje galimas grėsmes ir apie jas tinkamai informuoti savo tiesioginius vadovus, kolegas, plačiąją visuomenę.

Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas Privačių interesų deklaraciją. 

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo, tikslinimo ir papildymo, jis vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas. Šis apribojimas nėra laikytinas tarnybine nuobauda tiesiogine prasme, todėl dėl jo taikymo nėra sprendžiama kiekvienoje pažeidimo situacijoje individualiai, kaip dėl tarnybinės nuobaudos. Šis apribojimas yra taikomas privalomai visais nustatytų pažeidimų atvejais, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Šiaulių miesto savivaldybės pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,  sąrašas .

Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais:

Šiaulių miesto savivaldybės už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyr. specialistė) Jolita Naudžiūnaitė-Janišauskienė, tel. + 370 41 509 577, el. paštas [email protected]

Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų duomenų išrašai ČIA 

Pareigų, kurių metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų išrašai yra skelbiami viešai,  sąrašas 

Informaciją apie komandiruotes rasite ČIA.

Privačių interesų deklaravimas nuo 2020-01-01

VTEK rekomendacijos - kaip bendrauti su lobistais

VTEK rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų