Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA PRIEŠ KORUPCIJA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A-1858 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A-2008 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos elgesio kodekso patvirtinimo“

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-362 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-358 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių patvirtinimo"