Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Bendrųjų reikalų skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Archyvas - Tilžės g. 198 LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el.paštas: ,

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gytis Skurkis
Telefono nr.
+370 41 596 280
+370 615 34 872
El. paštas
gytis.skurkis@siauliai.lt

Deklaracijos

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Organizuoti neelektroniniu būdu teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninė erdvę galimybių ir poreikių analizės pateikimą, svarstyti pateiktus analizės rezultatus ir pasiūlymus. Įvertinus poreikį koordinuoti teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę procedūras.
Vertinimo rodiklis: Įvertinta paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę galimybių ir poreikio analizė. Suorganizuotas ne mažiau kaip 10 minėtų paslaugų perkėlimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Organizuoti Privačių interesų deklaravimo sistemos PINREG įsisavinimą įstaigoje . Koordinuoti informacijos pateikimą Administracijos ir tarybos sekretoriato darbuotojams. Kontroliuoti savalaikį ir tinkamą Administracijos darbuotojų privačių interesų deklaravimo proceso užtikrinimą, naudojantis naujai patvirtinta sistema PINREG.
Vertinimo rodiklis: Visi Administracijos  ir Tarybos sekretoriato darbuotojai priimtiniausiu būdu supažindinti su PINREG sistemos naudojimosi būtinybe bei patvirtintomis taisyklėmis. Suorganizuotas įstaigos vadovo įgaliojimas už privačių interesų deklaravimą įstaigoje atsakingam asmeniui, kad būtų ir toliau vykdomos privačių interesų deklaravimo kontrolės funkcijos įstaigoje.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-01

3 užduotis: Koordinuoti Administracijos direktoriaus 2021-01-12 įsakymu Nr. AP-18 patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo įgyvendinimo plano įgyvendinimą, siekiant, kad plane nurodytos užduotys būtų įgyvendintos laiku ir tinkamai.
Vertinimo rodiklis: Visos Administracijos struktūros pakeitimo įgyvendinimo plano užduotys atliktos laiku ir tinkamai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-31

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Miglė Barzelienė
Telefono nr.
+370 41 500 523
El. paštas
migle.barzeliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Kristina Sinkevičiene
Telefono nr.
+370 41 502 032
El. paštas
kristina.sinkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Svetlana Šimienė
Telefono nr.
+370 41 502 032
El. paštas
svetlana.simiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Vida Simanavičienė
Telefono nr.
+370 41 421 487
El. paštas
vida.simanaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Birutė Lendzbergienė
Telefono nr.
+370 41 421 483
El. paštas
birute.lendzbergiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Dina Rimeikienė
Telefono nr.
+370 41 421 483
El. paštas
dina.rimeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Feliksas Lapukas
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 28 795
El. paštas
feliksas.lapukas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Vytautas Noraitis
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 65 056
El. paštas
vytautas.noraitis@siauliai.lt
Pareigos
Specialistas
Vardas Pavardė
Eugenijus Sudeikis
Telefono nr.
-
El. paštas
eugenijus.sudeikis@siauliai.lt
Pareigos
Vairuotojas
Vardas Pavardė
Romualdas Lendzbergas
Telefono nr.
+370 686 42 625
El. paštas
romualdas.lendzbergas@siauliai.lt
Pareigos
Vairuotojas
Vardas Pavardė
Ričardas Bagdonavičius
Telefono nr.
+370 615 23 554
El. paštas
ricardas.bagdonavicius@siauliai.lt
Pareigos
Vairuotojas
Vardas Pavardė
Arūnas Banevičius
Telefono nr.
+370 658 27 973
El. paštas
arunas.banevicius@siauliai.lt