Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Ekstremalių situacijų valdymas

Sudaryta
2019 m. gruodžio 4 d.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-1741,
2020-09-25 Nr. A-1299, 2020-11-23 Nr. A-1645 redakcija)

redakcija

 

Komisijos sudėtis:

 • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

 • sekretorė-narė – Vitalija Pelenienė, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

 • nariai:
  Egidijus Elijošius, Savivaldybės mero pavaduotojas;
  Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  Eglė Bružienė, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja;
  Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
  Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
  Gytis Skurkis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
  Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
  Kęstutis Bautronis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas;
  Valdas Glazauskis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos  viršininkas;
  Mindaugas Lukoševičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus viršininkas;
  Simona Abromavičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento vyresnioji patarėja, laikinai vykdanti Šiaulių departamento direktoriaus funkcijas;
  Eugenija Kukaitienė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausioji gydytoja;
  Jonas Matkevičius, UAB „Šiaulių vandenys“  generalinis direktorius;
  Virgilijus Pavlavičius, AB  „Šiaulių energija“ generalinis direktorius;
  Marius Šimanskis,  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas;
  Arūnas Teišerskis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius.

 

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos narių kontaktiniai duomenys

 

 

Informaciją rengia
Civilinės saugosir teisėtvarkos skyrius

Sudarytas
2020 m kovo 4 d.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-301
(2020 m. balandžio 28 d. Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-557,
2020 m. spalio 16 d. Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1404 redakcija)

 

 • Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) koordinatorius Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
 • Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, informacijos valdymo grupė:
  • vadovas – Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
  • nariai:
   Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Andrius Ašmontas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos II-osios komandos viršininkas;
   Andrius Bagdonas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus viršininkas;
   Edita Satkevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja.
 • Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
  • vadovas – Karolis Rajackas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
   Gitana Stankevičė, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja;
   Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   Miglė Barzelienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus patarėja;
   Remigijus Šinkūnas, AB ,,Šiaulių energija“ technikos direktorius;
   Vaidas Seirackas, UAB ,,Busturas“ generalinis direktorius;
   Vytautas Peleckis, UAB ,,Šiaulių vandenys“ technikos direktorius;
   Marius Šimanskis,  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas.
 • Visuomenės informavimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
  • vadovė – Diana Grigienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir  e. paslaugų poskyrio vedėja;
  •  nariai:
   Justinas Švėgžda, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato mero patarėjas;
   Vitalis Lebedis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Saulius Kondrotas, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyriausiasis specialistas;
   Agnė Buchaitė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
   Henrieta Garbenienė, BĮ Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių kontaktiniai duomenys

 

 

Daugiau informacijos
Tel. (8 41) 383 428

Sudaryta
2018 m. lapkričio 28 d.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-1970
(2021 m. gruodžio 29 d. Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1859  redakcija)

 

Komisijos sudėtis:

 • pirmininkas – Rimas Marcinkus, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus patarėjas;
 • sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • nariai:
  Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Rimantas Musejukas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Diana Baronienė
  , Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė;
  Rasa Biknienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  Jūratė Sodienė, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  Lina Lašinė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
  Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos skyriaus viršininkas;
  Tomas Jagutis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vyriausiasis specialistas;
  Povilas Balsys, Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos kompiuterių tinklo administratorius.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai 

Šiaulių miesto savivaldybės evakavimo ir gyventojų priėmimo komisijos kontaktiniai duomenys

 

Sudaryta
2018 m. lapkričio 27 d.
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1966
(2020 m. vasario 13 d. Administracijos direktoriaus įsakymo Nr.  A-188 redakcija)

 

Komisijos sudėtis:

 • pirmininkas – Rimas Marcinkus, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus patarėjas;
 • sekretorė - narė – Indrė Kerienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • nariai:
  Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
  Vitalijus Matuzas, Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas;
  Janina Noraitienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio vyriausioji specialistė;
  Mindaugas Bezaras, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  Dainora Vasiliauskienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
  Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos skyriaus viršininkas;
  Virginijus Jakubonis, ,,UAB ,,Šiaulių vandenys“  Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas;
  Sergejus Staponkus, Lietuvos skautijos Šiaulių skautų tunto tuntininkas.

 

Darbo grupės narių kontaktai

Darbo grupės nuostatai

Kas yra civilinė sauga?

Tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Kokie yra civilinės saugos sistemos tikslai?

1) užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą; 2) padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką; 3) užtikrinti optimalų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų materialinių išteklių panaudojimą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms; 4) rengti visuomenę praktiniams veiksmams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jos iniciatyvą civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.

Kokie yra civilinės saugos sistemos uždaviniai?

1) organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą; 2) perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, išplatinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti; 3) informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus civilinės saugos klausimais; 4) organizuoti ir vykdyti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbus, atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus; 5) susidarius įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ir ekstremaliosioms situacijoms, organizuoti ir vykdyti priemones, kuriomis siekiama atkurti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir gyventojams būtiniausias gyvenimo (veiklos) sąlygas.

Kokie yra teisiniai civilinės saugos sistemos pagrindai?

Civilinės saugos sistemos subjektai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymas