Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Atnaujinta

2023-08-16

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėjas

Vardas Pavardė

Valdas Markevičius
Telefono nr.
+370 41 596 242
+370 675 92 387

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja bendrais skyriaus klausimais

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Užtikrinti  patvirtintų objektų projektavimo grafikų laikymąsi.

Vertinimo rodiklis: Nukrypimas nuo grafiko vėluojant ne didesnis nei 25%.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti projektuojamų objektų rangos grafiko laikymąsi.

Vertinimo rodiklis: Nukrypimas nuo grafiko vėluojant ne didesnis nei 25%.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Išanalizuoti skyriaus tarnautojų vykdomų funkcijų atlikimą, teikti vadovybei pasiūlymus dėl atliekamų procedūrų optimizavimo.

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau kaip 1 pasiūlymą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji architektė (patarėja)

Vardas Pavardė

Vilija Vaičekauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 318

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja Architektūros ir urbanistikos klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Karolina Lukšienė
Telefono nr.
+370 41 596 247

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ilona Kreišmontienė
Telefono nr.
+370 41 596 316

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Juozas Varapnickas
Telefono nr.
+370 41 596 243
+370 615 88 294

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja techninių projektų klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vita Čėsnaitė
Telefono nr.
+370 41 596 302

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja teritorijų planavimo klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Jasnauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 240

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja teritorijų planavimo klausimais

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Mantas Antanavičius
Telefono nr.
+370 41 596 246

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja paveldosaugos klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rita Tendzegolskytė
Telefono nr.
+370 41 596 237

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja statybos leidimų klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Toma Kvietkauskaitė
Telefono nr.
+370 41 596 282

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja reklamos leidimų klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Justina Sagatė
Telefono nr.
+370 41 596 241

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja žemėtvarkos klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Petrauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 248

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja žemėtvarkos klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Laima Pročkienė
Telefono nr.
+370 41 596 245

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja geodezijos klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Oksana Gruzdienė
Telefono nr.
+370 41 596 234

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja žemėtvarkos klausimais

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lina Prielaidaitė
Telefono nr.
+370 41 596 244

El. paštas

[email protected]

Konsultuoja statybos leidimų klausimais