Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Valdas Markevičius
Telefono nr.
+370 41 596 242
El. paštas
valdas.markevicius@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys  

1 užduotis:  Užtikrinti  patvirtintų objektų projektavimo grafikų laikymąsi.
 Vertinimo rodiklis:  Nukrypimas nuo grafiko vėluojant ne didesnis nei 23%.
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 2 užduotis:  Užtikrinti projektuojamų objektų rangos grafiko laikymąsi.
 Vertinimo rodiklis:  Nukrypimas nuo grafiko vėluojant ne didesnis nei 23%.
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 3 užduotis:  Išanalizuoti skyriaus tarnautojų vykdomų funkcijų atlikimą, teikti vadovybei pasiūlymus dėl atliekamų procedūrų optimizavimo.
 Vertinimo rodiklis:  Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus.
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31 .

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rima Mazuraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 234
El. paštas
rima.mazuraitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Toma Kvietkauskaitė
Telefono nr.
+370 41 596 247
El. paštas
toma.kvietkauskaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Remigijus Jurėla
Telefono nr.
+370 41 596 316
El. paštas
remigijus.jurela@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Juozas Varapnickas
Telefono nr.
+370 41 596 243
+370 615 88 294
El. paštas
juozas.varapnickas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Egidijus Liaudanskas
Telefono nr.
+370 41 500 529
El. paštas
egidijus.liaudanskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Tendzegolskytė
Telefono nr.
+370 41 596 237
El. paštas
rita.tendzegolskyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Mantas Antanavičius
Telefono nr.
+370 41 596 246
El. paštas
mantas.antanavicius@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Prielaidaitė
Telefono nr.
+370 41 596 244
El. paštas
lina.prielaidaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Justina Sagatė
Telefono nr.
+370 41 596 241
El. paštas
justina.sagate@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kamilė Baltrušienė-Baltrušaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 247
El. paštas
kamile.baltrusiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laima Pročkienė
Telefono nr.
+370 41 596 245
El. paštas
laima.prockiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Petrauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 248
El. paštas
kristina.petrauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Visvaldas Žilinskas
Telefono nr.
+370 41 596 238
El. paštas
visvaldas.zilinskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Jasnauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 240
El. paštas
daiva.jasnauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vita Čėsnaitė
Telefono nr.
+370 41 596 302
El. paštas
vita.cesnaite@siauliai.lt