Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Rėkyvos seniūnija

Atnaujinta

2023-03-13

Adresas:   Energetikų g. 6-39, Rėkyva LT-79236 Šiauliai
Bendras el.paštas 

Vietos bendruomenės tarybos veikla ir lėšų panaudojimas

Informacija  apie seniūnaitijas

 

Seniūnijos nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Seniūnas

Vardas Pavardė

Audronius Ribikauskas
Telefono nr.
+370 41 392 260
+370 659 73 066

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Nustatyti, vykdant stebėjimą, po Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos, galimai, atsiradusią problemą dėl vandens nutekėjimo iš sodų teritorijos pavasario polaidžio metu. Esant problemai, aptarti su SB pirmininkais galimus jos sprendimo būdus.

Vertinimo rodiklis: Vietos apžiūros aktas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

 

2 užduotis: Susitikti su visuomenininkais, jau dalyvavusiais projektinėje veikloje (laimėjusių finansavimą projektų autoriais) ir aptarti jų galimybes, bei paraginti teikti projektą- idėją Dalyvaujamajam biudžetui dėl Rėkyvos ežero pakrantės sutvarkymo nuo jachtklubo iki Bačiūnų maudyklos. Esant poreikiui, teikti pagalbą ruošiant projektą.

Vertinimo rodiklis: Pateiktas projektas- idėja Rėkyvos ežero pakrantės sutvarkymui nuo jachtklubo iki Bačiūnų maudyklos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Telefono nr.
+370 41 392 260
+370 659 62 434

El. paštas

[email protected]