Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius

Adresas: Tilžės g. 170, LT-76296 Šiauliai, (įėjimas iš Vasario 16-osios gatvės)
Bendras skyriaus el. paštas
Informacijos telefonai: +370 41 370 443 (Tilžės g. 170), +370 41 370 444 (Tilžės g. 22)

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aušra Gailiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 496
+370 615 34 783
El. paštas
ausra.gailiuniene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Skyriaus vidaus kontrolės sistemos dėl išmokų skyrimo teisėtumo peržiūrėjimas ir tobulinimas.
Vertinimo rodiklis:  Aprašyta poreikius atliepianti skyriaus vidaus kontrolės sistema.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-04-30

2 užduotis: Darbuotojų motyvacijos kėlimo bei poreikių kvalifikacijos kėlimui analizė ir tenkinimas.
Vertinimo rodiklis: Atlikta analizė dėl darbuotojų poreikio kvalifikacijai, parinktos mokymų temos. Mokymų organizavimas II-III ketvirtyje. Atlikta darbuotojų apklausa bei jos analizė dėl darbuotojų motyvacijos kėlimo.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-08-01

3 užduotis: Darbuotojų vertinimo sistemos pildymas ir tobulinimas dėl atsirandančių naujų funkcijų.
Vertinimo rodiklis: Papildyta bei patobulinta darbuotojų vertinimo sistema, patikslinti kriterijai, pristatyta darbuotojams.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-06-30

4 užduotis: Aprašo apie teikiamą socialinę paramą šeimai (šeimos paketas) tolesnis pildymas.
Vertinimo rodiklis: Parengtas šeimos paketo aprašas, kuriame atsispindi piniginė socialinė parama bei paslaugos, teikiamos šeimai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-01

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Ingrida Kukanauzienė
Telefono nr.
+370 41 386 497
El. paštas
ingrida.kukanauziene@siauliai.lt
Pareigos
Specialistė
Vardas Pavardė
Matildė Mikulėnienė
Telefono nr.
+370 41 386 488
El. paštas
matilde.mikuleniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnysis specialistas konsultantas
Vardas Pavardė
Paulius Gerulskis
Telefono nr.
+370 41 370 444
El. paštas
paulius.gerulskis@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė konsultantė
Vardas Pavardė
Vida Tupytė
Telefono nr.
+370 41 386 487
El. paštas
vida.tupyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Ilona Banevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 386 457
El. paštas
ilona.baneviciute@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji buhalterė
Vardas Pavardė
Tatjana Galkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 498
El. paštas
tatjana.galkuviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji referentė
Vardas Pavardė
Gražina Kenstavičienė
Telefono nr.
+370 41 386 467
El. paštas
grazina.kenstaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Mačiulaitienė
Telefono nr.
+370 41 386 468
El. paštas
daiva.maciulaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Galina Tičkūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 494
El. paštas
galina.tickuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurgita Jurytė
Telefono nr.
+370 41 386 468
El. paštas
jurgita.juryte@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Sigita Vaitiškytė
Telefono nr.
+370 41 386 492
El. paštas
sigita.vaitiskyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Dalia Tvarušienė
Telefono nr.
+370 41 386 457
El. paštas
dalia.tvarusiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rima Kundrotienė
Telefono nr.
+370 41 386 495
El. paštas
rima.kundrotiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Irena Kirslienė
Telefono nr.
+370 41 386 456
El. paštas
irena.kirsliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Levickienė
Telefono nr.
+370 41 386 498
El. paštas
violeta.levickiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilūnė Griciuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 458
El. paštas
vilune.griciuviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dijana Pauliukevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 469
El. paštas
dijana.pauliukeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Damonskienė
Telefono nr.
+370 41 386 491
El. paštas
laura.damonskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Gintarė Adeikienė
Telefono nr.
+370 41 386 491
El. paštas
gintare.adeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Agnė Žirlienė
Telefono nr.
+370 41 386 494
El. paštas
agne.zirliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Agnė Laurinavičienė
Telefono nr.
+370 41 386 493
El. paštas
agne.laurinaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Elena Tunikienė
Telefono nr.
+370 41 386 459
El. paštas
elena.tunikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Asta Kontautė
Telefono nr.
+370 41 386 454
El. paštas
asta.kontaute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Aurelija Mickuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 460
El. paštas
aurelija.mickuviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Poškevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 461
El. paštas
rasa.poskeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dana Gedrimaitė-Šukienė
Telefono nr.
+370 41 386 455
El. paštas
dana.gedrimaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaida Eidintė
Telefono nr.
+370 41 386 468
El. paštas
vaida.eidinte@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Oksana Ščiukina
Telefono nr.
+370 41 386 458
El. paštas
oksana.sciukina@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Karinauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 461
El. paštas
rita.karinauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Gintarė Eidukaitė
Telefono nr.
+370 41 386 456
El. paštas
gintare.eidukaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Obadauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 492
El. paštas
rasa.obadauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Žukauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 493
El. paštas
violeta.zukauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Zita Padribonytė
Telefono nr.
+370 41 386 489
El. paštas
zita.padribonyte@siauliai.lt