Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius

Atnaujinta

2024-03-29

Adresas: Tilžės g. 170, LT-76296 Šiauliai, (įėjimas iš Vasario 16-osios gatvės)
Bendras skyriaus el. paštas
Informacijos telefonai: +370 41 370 443, +370 41 386 488 (Tilžės g. 170), +370 41 370 444, +370 41 386 453 (Tilžės g. 22

Išankstinė registracija išmokoms ir kompensacijoms

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Aušra Gailiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 496
+370 615 34 783

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Ingrida Kukanauzienė
Telefono nr.
+370 41 386 497

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Edita Šiukštienė
Telefono nr.
+370 41 386 494

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Reda Stelmakovienė
Telefono nr.
+370 41 386 491

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lolita Dulevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 499

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ernesta Borovkovienė
Telefono nr.
+370 41 386 456

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Santa Paukštė
Telefono nr.
+370 41 386 458

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aistė Kukialkienė
Telefono nr.
+370 41 500 529

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Turauskaitė
Telefono nr.
+370 41 500 534

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Indrė Masiliūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 493

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Diana Mozerė
Telefono nr.
+370 41 386 498

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Levickienė
Telefono nr.
+370 41 386 498

El. paštas

[email protected]

Ruošia biudžeto programų sąmatas, vykdo lėšų apskaitą pagal nustatytus biudžeto klasifikacijos straipsnius ir sąskaitas pagal valstybės bei savivaldybės priskirtas funkcijas;
Sudaro kiekvieno ketvirčio ir metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius  ir teikia  valstybės ir savivaldybės institucijoms;
Sudaro ir nustatytais terminais pateikia finansų skyriui mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;
Ruošia atitinkamoms institucijoms duomenis apie lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti;
Planuoja Savivaldybės Strateginio planavimo, biudžeto sudarymo ir vertinimo kriterijų informacinėje sistemoje „Strapis“ biudžeto ir kt. lėšas, paskirstant jas ketvirčiais.     

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilūnė Griciuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 454

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Violeta Žukauskienė
Telefono nr.
+370 41 383 449

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Poškevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 457

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Laura Damonskienė
Telefono nr.
+370 41 386 492

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Galina Tičkūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 461

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.
Priima prašymus dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Eidukaitė
Telefono nr.
+370 41 386 456

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dana Gedrimaitė-Šukienė
Telefono nr.
+370 41 386 455

El. paštas

[email protected]

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jurgita Jurytė
Telefono nr.
+370 41 386 468

El. paštas

[email protected]

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako;
Priima sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ar skirtos paramos nutraukimo.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aurelija Mickuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 460

El. paštas

[email protected]

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka; 
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Oksana Ščiukina
Telefono nr.
+370 41 386 458

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rima Kundrotienė
Telefono nr.
+370 41 386 495

El. paštas

[email protected]

Priima paraiškas, dokumentus ir sprendimus dėl kredito, paimto daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų būsto savininkams apmokėjimo;
Rengia atsakymus ir paklausimus pagal išmokų ir kompensacijų gavėjų arba Europos sąjungos valstybių institucijų bei organizacijų užklausimus išmokų ir kompensacijų klausimais;
Priima sprendimus dėl laidojimo pašalpos bei paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo;
Priima sprendimus dėl vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, karių savanorių laidojimo pašalpų bei pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
Tikrina pareiškėjų prašymų tikslinėms kompensacijoms priėmimo, skyrimo, suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Dalia Tvarušienė
Telefono nr.
+370 41 383 448

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Adeikienė
Telefono nr.
+370 41 386 491

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Specialistė

Vardas Pavardė

Matildė Mikulėnienė
Telefono nr.
+370 41 386 488

El. paštas

[email protected]

Priima prašymus, reikalingus dokumentus ir parengia sprendimus laidojimo pašalpos bei paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimui;
Vykdo išankstinę, besikreipiančių dėl socialinių išmokų ir piniginės socialinės paramos, registraciją;
Teikia konsultaciją ir pagalbą teikiantiems prašymus elektroniniu būdu;
Išduoda pažymas apie gaunamas išmokas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Agnė Žirlienė
Telefono nr.
+370 41 386 499

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ilona Banevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 386 457

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Jonas Žadeikis
Telefono nr.
+370 41 386 493

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnysis specialistas konsultantas

Vardas Pavardė

Paulius Gerulskis
Telefono nr.
+370 41 386 462

El. paštas

[email protected]

Teikia informaciją apie socialines išmokas ir kompensacijas, piniginę socialinę paramą; 
Vykdo išankstinę, besikreipiančių dėl socialinių išmokų ir piniginės socialinės paramos, registraciją;
Priima prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo;
Išduoda pažymas apie gaunamas išmokas.

Pareigos
Vyresnioji specialistė konsultantė

Vardas Pavardė

Jūratė Šantarienė
Telefono nr.
+370 41 386 453

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė konsultantė

Vardas Pavardė

Vida Tupytė
Telefono nr.
+370 41 386 487

El. paštas

[email protected]

Teikia informaciją apie socialines išmokas ir kompensacijas, piniginę socialinę paramą; 
Vykdo išankstinę, besikreipiančių dėl socialinių išmokų ir piniginės socialinės paramos, registraciją;
Priima prašymus dėl vienkartinių pašalpų skyrimo;
Išduoda pažymas apie gaunamas išmokas.

Pareigos
Vyresnioji referentė

Vardas Pavardė

Gražina Kenstavičienė
Telefono nr.
+370 41 386 467

El. paštas

[email protected]

Tvarko Skyriaus korespondenciją;
Ruošia Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilės projektą;
Konsultuoja Skyriaus darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo klausimais.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Elena Tunikienė
Telefono nr.
+370 41 386 459

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Zita Padribonytė
Telefono nr.
+370 41 386 489

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Mačiulaitienė
Telefono nr.
+370 41 383 449

El. paštas

[email protected]

Tikrina pareiškėjų prašymų-paraiškų, dokumentų priėmimo, socialinių išmokų ir tikslinių kompensacijų, piniginės socialinės paramos skyrimo, mokėjimo, duomenų suvedimo į kompiuterinę programą teisingumą;
Ruošia ir pristato Paramos teikimo komisijai (piniginei socialinei paramai išimties tvarka) pareiškėjų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams skyrimo išimties tvarka;
Nagrinėja pagal kompetenciją pareiškimus, skundus ir į juos atsako.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dijana Pauliukevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 469

El. paštas

[email protected]

Administruoja informacinę sistemą „Parama“, Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS Savivaldybės lygmenyje;
Rengia skyriaus administracinių paslaugų aprašymus;
Inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus bei kontroliuoja sutarčių vykdymą;
Vykdo išmokų ir socialinių paslaugų suteikimo apskaitos mėnesinius uždarymus.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Sigita Vaitiškytė
Telefono nr.
+370 41 386 463

El. paštas

[email protected]

Priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus socialinėms išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms, piniginei socialinei paramai skirti;
Skaičiuoja ir priima sprendimus dėl socialinių išmokų, tikslinių kompensacijų ir piniginės socialinės paramos.