Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kultūros skyrius

Atnaujinta

2023-07-17

Adresas: Vasario 16-osios 62 LT-76295 Šiauliai
Faksas: +370 41 524 115
Bendras skyriaus el. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Daina Kinčinaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 531
+370 611 44 736

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Bendradarbiaujant su kitais savivaldybės administracijos skyrių atstovais užtikrinti  kultūros (pastatų), turizmo infrastruktūros modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2023-2025 metams numatytas priemones ir skirtas lėšas.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendintos 2023 metais numatytos kultūros infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo priemonės. Pateikti  strateginio planavimo grupei siūlymai dėl minėtos infrastruktūros gerinimo 2024−2025 metais (I-IV ketv.). (Kultūros įstaigų objektų tvarkymas, TIC projektų pristatymas, lankytinų vietų nuorodos-rodyklės ir kt., naujos lankytinos vietos (ekspozicija G. Bagdonavičiaus name pristatymas).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Telkiant socialinius partnerius (verslą, valstybines kultūros ir švietimo įstaigas, laisvuosius paslaugų  teikėjus, kūrėjus), didinti kultūros, turizmo įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą.

Vertinimo rodiklis: Inicijuotos priemonės sisteminiam ir nuolatiniam dialogui su socialiniais partneriais (verslu, valstybinėmis kultūros ir švietimo įstaigomis, laisvaisiais paslaugų teikėjais ir kt.), siekiant kultūros, turizmo srities veiklos tobulinimo (I-III ketv.). Pateikti siūlymai dėl kultūros, turizmo srities įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimo (I-III ketv.). (Miesto įvaizdžio rinkodaros priemonių, kūrybinių industrijų proceso, religinio turizmo plėtros skatinimo priemonių, kultūros paveldo aktualizavimo, filosofo Stasio Šalkauskio atminties puoselėjimo priemonių įgyvendinimo (premijos teikimo proceso koordinavimo). Organizuotas G. Bagdonavičiaus name įrengtos ekspozicijos asmenybei aktualizuoti priemonių įgyvendinimas (I-IV ketv.), Regioninės švenčių, vykstančių Šiauliuose, pristatymas  (II-III ketv.).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-08-01

 

3 užduotis: Organizuoti kultūros, turizmo veiklos stebėseną, inicijuoti  pokyčius, sudarant prielaidas efektyvesniam savivaldybės biudžeto lėšų planavimui ir  naudojimui bei didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų teikimą.

Vertinimo rodiklis: Apibendrinta kultūros, turizmo srities veiklos (2022 m.) stebėsena (I-II ketv.),  2023 m. pirmo pusmečio stebėsena (III), antro pusmečio stebėsena (IV ketv.). Parengtos priemonės didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų teikimą. Pateikti siūlymai dėl efektyvesnio savivaldybės biudžeto lėšų planavimo ir naudojimo (III-IV ketv.). (Meno kūrėjų, meno kolektyvų vadovų ar atlikėjų skatinimo tvarkos už svarbius laimėjimus tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose (konkursuose), garsinant Šiaulių miestą, projekto parengimas, meno kūrėjų projektams įgyvendinti Šiauliuose konkurso tvarkos projekto parengimas, Tolygios kultūrinės raidos programos įgyvendinimo proceso tobulinimas, reprezentacinių renginių organizatorių telkimas sprendžiant renginių prieinamumą, stiprinant miesto unikalumo įvaizdį ir jo viešinimą).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Andrius Kvedaras
Telefono nr.
+370 41 509 575
+370 659 57 818

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Dokumentų redaktorė (vyr. specialistė)

Vardas Pavardė

Genovaitė Lapinskaitė
Telefono nr.
+370 41 500 524

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Aušrinė Rinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 219
+370 686 57 088

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Edita Ramanauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 532

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Žydronė Tamutienė
Telefono nr.
+370 41 596 224

El. paštas

[email protected]