Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Turto valdymo skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ija Jencienė
Telefono nr.
+370 41 596 290
+370 646 57 470
El. paštas
ija.jenciene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Rima Petkienė
Telefono nr.
+370 41 596 259
+370 620 26 054
El. paštas
rima.petkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sonata Žiupsnienė
Telefono nr.
+370 41 383 441
+370 659 47 363
El. paštas
sonata.ziupsniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Vitalijus Matuzas
Telefono nr.
+370 41 596 287
El. paštas
vitalijus.matuzas@siauliai.lt

Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontroles taisykles. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Leta Petraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 285
+370 612 58 398
El. paštas
leta.petraitiene@siauliai.lt

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio negyvenamųjų patalpų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto (išskyrus būsto fondo) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimas. 

 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Danutė Janilionienė
Telefono nr.
+370 41 596 284
El. paštas
danute.janilioniene@siauliai.lt

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimas (susiekimo komunikacijų, infrastruktūros objektų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų). 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Angelė Poplevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 255
+370 612 58 363
El. paštas
angele.popleviciene@siauliai.lt

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo ir (ar) pardavimo aukcionuose vykdymas, susijusių procesų koordinavimas. 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vita Jančenkienė
Telefono nr.
+370 658 85 075
El. paštas
vita.jancenkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Živilė Jagutienė
Telefono nr.
+370 41 596 288
El. paštas
zivile.jagutiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Zeninienė
Telefono nr.
+370 41 596 329
+370 691 52 753
El. paštas
daiva.zeniniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Vaidotas Šlivinskas
Telefono nr.
+370 41 596 289
+370 659 57 817
El. paštas
vaidotas.slivinskas@siauliai.lt