Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Apskaitos skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Irena Mirončikienė
Telefono nr.
+370 41 596 291
+370 687 36 226
El. paštas
irena.mironcikiene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti ir kontroliuoti, kad laiku ir teisingai būtų pateiktos Apskaitos skyriaus finansinės  bei biudžeto vykdymo ataskaitos.
2. Dėl Administracijos struktūros pertvarkos bei VSAFAS pakeitimų pakeisti skyriaus nuostatus, Apskaitos vadovą bei kitas tvarkas.
3. Paruošti ir patvirtinti vidaus kontrolės politiką Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje. Surinkti  informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Savivaldybės administracijos padaliniuose ir pateikti Finansų skyriui.

 

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Irena Pniauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 292
+370 684 06 122
El. paštas
irena.pniauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Martinaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 266
El. paštas
laura.martinaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Ulkytė
Telefono nr.
+370 41 500 533
El. paštas
vitalija.ulkyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Rakickienė
Telefono nr.
+370 41 596 266
El. paštas
rasa.rakickiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Elona Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 239
El. paštas
elona.baranauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ala Muchina
Telefono nr.
+370 41 596 231
El. paštas
ala.muchina@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilma Bečelienė
Telefono nr.
+370 41 596 294
El. paštas
vilma.beceliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Virbukienė
Telefono nr.
+370 41 596 295
El. paštas
rita.virbukiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Poškienė
Telefono nr.
+370 41 500 533
El. paštas
daiva.poskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Gaidauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 296
El. paštas
jurate.gaidauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sandra Aukščionienė
Telefono nr.
+370 41 596 231
El. paštas
sandra.aukscioniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Asta Ibėnienė
Telefono nr.
+370 41 596 266
El. paštas
asta.ibeniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurgita Gaudėšienė
Telefono nr.
+370 41 596 239
El. paštas
jurgita.gaudesiene@siauliai.lt