Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Apskaitos skyrius

Atnaujinta

2023-10-04

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Irena Mirončikienė
Telefono nr.
+370 41 596 291
+370 687 36 226

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Peržiūrėti Savivaldos įstatymo ir Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos standartų pakeitimus ir atlikti vidaus ir apskaitos tvarkų pakeitimus

Vertinimo rodiklis: Išanalizuoti ir atlikti skyriaus rengti vidaus ir apskaitos tvarkų, nuostatų pakeitimai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

 

2 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą.

Vertinimo rodiklis: Vadovaujantis Finansų ministerijos patvirtintu konsolidavimo kalendoriumi parengtos, pateiktos ir patvirtintos  2022 metų finansinės ataskaitos. Iki 2023 m. kovo 01 dienos vykdomas visos reikalingos tarpusavio operacijų informacijos suderinimas su kitais viešojo sektoriaus subjektais  Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS), iki 2023 metų kovo 15 dienos sistemoje patvirtinta finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ir eliminavimo informacija.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-15

 

3 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti Administracijos 2023 metų savivaldybės  biudžeto vykdymą pagal programas, priemones ir finansavimo šaltinius;

Vertinimo rodiklis: Pagal Strateginės plėtros ir finansų skyriaus reikalavimus laiku ir teisingai  parengtos ir pateiktos Biudžetas vs sistemoje pagal kiekvieną priemonę, lėšų šaltinį Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, Įsipareigojimų ataskaitos - iki sekančio mėnesio 12 dienos. Taip pat pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojama pagal kiekvieną priemonę, lėšų šaltinį mokėtinų sumų padidėjimai ar sumažėjimai, programų biudžeto vykdymo nukrypimai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Irena Pniauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 292
+370 684 06 122

El. paštas

[email protected]

Finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų ruošimas, Administracijos pajamų, žemės nuomos mokesčio, veiklos plane priskirtų priemonių bei projektų apskaita; 

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Asta Ibėnienė
Telefono nr.
+370 41 596 266

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vitalija Ulkytė
Telefono nr.
+370 41 500 533

El. paštas

[email protected]

Veiklos plane priskirtų programų priemonių ir projektų apskaita;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Rakickienė
Telefono nr.
+370 41 596 266

El. paštas

[email protected]

Veiklos plane priskirtų programų priemonių ir projektų apskaita, išmokų Tarybos nariams skaičiavimas ir mokėjimas;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Elona Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 239

El. paštas

[email protected]

Veiklos plane priskirtų programų priemonių ir projektų apskaita; 

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ala Muchina
Telefono nr.
+370 41 509 579

El. paštas

[email protected]

Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita Administracijos Apskaitos, Strateginio planavimo ir finansų, Ekonomikos ir investicijų, Bendrųjų reikalų, Sveikatos, Civilinės saugos ir teisėtvarkos, Personalo, Miesto koordinavimo, Turto valdymo skyrių, seniūnijų, Tarybos, Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojams, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nariams;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vilma Bečelienė
Telefono nr.
+370 41 596 294

El. paštas

[email protected]

Administracijos, Tarybos, Tarybos sekretoriato, Mero fondo, seniūnaičių, valstybės deleguotų funkcijų paslaugų apskaita; Sutarčių užtikrinimo garantų, Darbuotojams priskirtų mobilių telefonų, komandiruočių apskaita;

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Rita Virbukienė
Telefono nr.
+370 41 596 295

El. paštas

[email protected]

Administracijos, Seniūnijų, Tarybos, Tarybos sekretoriato, Valstybės deleguotų funkcijų  turto, atsargų, transporto išlaidų apskaita;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Poškienė
Telefono nr.
+370 41 500 533

El. paštas

[email protected]

Veiklos plane priskirtų programų priemonių ir projektų apskaita;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jūratė Gaidauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 296

El. paštas

[email protected]

Miesto turto apskaita; Veiklos plane priskirtų programų priemonių apskaita;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Sandra Aukščionienė
Telefono nr.
+370 41 596 231

El. paštas

[email protected]

Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita Administracijos Projektų valdymo, Teisės, Centralizuoto vidaus audito, Statybos ir renovacijos, Miesto ūkio ir aplinkos, Architektūros ir urbanistikos, Švietimo, Kultūros, Sporto, Civilinės metrikacijos, Socialinių išmokų, Socialinių paslaugų, Viešųjų pirkimų skyrių ir Užimtumo programoje dirbantiems darbuotojams; Veiklos plane priskirtų programų priemonių ir projektų apskaita;

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jurgita Gaudėšienė
Telefono nr.
+370 41 596 239

El. paštas

[email protected]

Veiklos plane priskirtų programų priemonių ir projektų apskaita;