Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Jaunimo reikalų koordinatorius

Atnaujinta

2023-01-31

Adresas: Vasario 16-osios 62  LT-76295 Šiauliai

Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Vardas Pavardė

Dalia Vietienė
Telefono nr.
+370 41 596 303
+370 615 31 430

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje veikloje.

Vertinimo rodiklis: Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į neformalią savanorišką veiklą ir Jaunimo savanorišką tarnybą skirti renginiai (informaciniai renginiai, susitikimai, diskusijos, konferencijos) - 3. Iki IV ketv. sukurta nuosekli informacijos sklaidos apie savanorystės galimybes ir jaunimo savanoriškos tarnybos jaunimo tarpe sistema (informacija socialiniuose tinkluose, savivaldybės interneto svetainėje, mokyklų elektroniniuose dienynuose, įstaigų interneto svetainėse, renginių metu). Renginių, skirtų paminėti Savanorystės metams, skaičius - 1.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-23

 

2 užduotis: Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę.

Vertinimo rodiklis: Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veikla pagal Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą - 2. Iki III ketv. parengti darbo su jaunimu gatvėje metinis veiklos planą. Kartu su bendruomene(-ėmis) vykdomų veiklų skaičius - 1.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-23

 

3 užduotis: Skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą

Vertinimo rodiklis: Pilietiškumo pagrindų pamokose pristatoma jaunimo politiką - 5. Per III-IV ketv. įvertinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, aktualizuojant lyčių lygybės ir lygių galimybių tematikas. Savivaldybėje įgyvendinamos priemonės (projektai, programos, veiklos ir kt.), skirti paminėti Lietuvos jaunimo metus - 3.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-23

Deklaracijos