Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sveikatos skyrius

Atnaujinta

2023-10-25

Adresas: Vasario 16-osios 62, Šiauliai LT-76295,
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
L. e. skyriaus vedėjos pareigas

Vardas Pavardė

Kristina Strupienė
Telefono nr.
+370 41 596 216
+370 658 04 947

El. paštas

[email protected]

koordinuoja Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų sveikatos  priežiūros įstaigų veiklą; organizuoja pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą pirminio  lygio asmens sveikatos priežiūros  įstaigose; organizuoja ir koordinuoja Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo įgyvendinimą; organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų, Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Bendruomenės sveikatinimo programos priemonių įgyvendinimą; darbas su Strateginio planavimo sistema  STRAPIS.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dovilė Marcinkienė
Telefono nr.
+370 41 596 220
+370 658 05 187

El. paštas

[email protected]

koordinuoja Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės  sveikatos biuro veiklą ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą; organizuoja Visuomenės sveikatos rėmimo specialios  programos įgyvendinimą (sveikatinimo projektų vykdymą, privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą); organizuoja sveikatos paslaugų teikimą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (dantų protezavimo, slaugos  paslaugų).

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Inesa Jocė
Telefono nr.
+370 41 596 228
+370 659 16 562

El. paštas

[email protected]

koordinuoja asmenų būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) izoliavimą, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui; organizuoja išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimą; koordinuoja valstybinių (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijų (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas ir visuomenės sveikatos priežiūra) vykdymą; vykdo Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sekretoriaus funkcijas; pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko dokumentų bylas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Inesa Cicėnė
Telefono nr.
+370 41 596 261

El. paštas

[email protected]