Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Civilinės metrikacijos skyrius

Atnaujinta

2023-07-18

Civilinės metrikacijos skyrius
Adresas: Varpo g. 15, LT-76348 Šiauliai
Tel. +370 41 596 252.
Bendras skyriaus el. paštas 

Visa informacija apie Civilinės metrikacijos skyriaus paslaugas

Asmuo  į  civilinės  metrikacijos  įstaigą gali kreiptis tiesiogiai atvykus  į  skyrių   adresu Varpo g. 15,  Šiauliai,  registruotu paštu,  per kurjerį,  el. paštu   arba  per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą https://www.registrucentras.lt/savitarna/).

Interesantų priėmimas skyriuje vykdomas išankstine registracija telefonais.

Dėl santuokų registravimo
+370 41 59 62 52
Dėl gimimo registravimo
+370 41  59 62 49
Dėl santuokos nutraukimo ir mirimo registravimo +370 41  59 62 53
Dėl Civilinės metrikacijos skyriaus archyvo (civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos pažymos išdavimo) +370 41  59 62 54
Dėl civilinės būklės akto įrašo taisymo, keitimo, papildymo: vardo ir/ar pavardės pakeitimo         +370 41  59 62 51

PIRMADIENIAIS civilinės metrikacijos skyriuje interesantai aptarnaujami elektroninio ryšio priemonėmis, MGVDIS (https://registrucentras.lt).

Švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Informacija teikiama: tel.  (8 41) 59 62 51;  59 62 52 ir el. p. 

Gyventojų priėmimo laikas:

Pirmadienis 8.00-17.00 val. (prašymai dėl santuokos sudarymo nepriimami)
Antradienis 8.00-17.00 val.
Trečiadienis 8.00-17.00 val.
Ketvirtadienis 8.00-12.00 val.
Penktadienis 8.00-12.00 val.
Šeštadienis 8.00-12.00 val. (prašymai dėl santuokos sudarymo nepriimami)

 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Vilma Melenienė
Telefono nr.
+370 41 596 250
+370 612 32 239

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1. Organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą tinkamai ir laiku. Užtikrinti civilinės būklės registravimo paslaugų teikimo kokybę, didinti elektroninių priemonių paslaugoms gauti panaudojimą, teisingą  ir teisėtą civilinės būklės aktų įrašų registravimą, duomenų perdavimą į kompiuterines laikmenas ir jų saugojimą.
 2. Užtikrinti civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir kitų teisės aktų pakeitimų tinkamą taikymą skyriaus veikloje (Įsakymas 1R - 405, 2022-12-13 dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo pakeitimo ir kt.)
 3. Užtikrinti Socialinės paramos įgyvendinimo programos „Kurti saugią ir patrauklią  socialinę aplinką šeimoms“ priemonės „Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio“ įgyvendinimą.

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Ernesta Šalkauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 252
+370 699 69 168

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jurga Sartauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 251

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Greta Tylenienė
Telefono nr.
+370 41 596 249

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Renata Aleksandrienė
Telefono nr.
+370 41 596 254

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jūratė Vlaščenkienė
Telefono nr.
+370 41 596 253

El. paštas

[email protected]