Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius
Adresas: Varpo g. 15, LT-76348 Šiauliai
Tel. +370 41 596 252.
Bendras skyriaus el. paštas 

PRAŠYMAI CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PASLAUGOMS GAUTI  PRIIMAMI NUOTOLINIU BŪDU:  ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS (MGVDIS, EL. PAŠTAS), PER KURJERĮ, REGISTRUOTU PAŠTU.

Interesantų priėmimas skyriuje vykdomas išankstine registracija telefonais.

PASLAUGOS SKYRIUJE TEIKIAMOS ASMENIMS SU GALIMYBIŲ PASAIS.

Visa informacija apie Civilinės metrikacijos skyriaus paslaugas

Rekomenduojame     dėl    civilinės    metrikacijos     paslaugų        kreiptis per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MGVDIS (https://registrucentras.lt), telefonais ir el. p. 

Dėl santuokų registravimo
+370 41 59 62 52
Dėl gimimo registravimo
+370 41  59 62 49
Dėl santuokos nutraukimo ir mirimo registravimo +370 41  59 62 53
Dėl Civilinės metrikacijos skyriaus archyvo (civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos pažymos išdavimo) +370 41  59 62 54
Dėl civilinės būklės akto įrašo taisymo, keitimo, papildymo: vardo ir/ar pavardės pakeitimo         +370 41  59 62 51

 

PIRMADIENIAIS civilinės metrikacijos skyriuje interesantų prašymai priimami tik per Metrikacijos  paslaugų  informacinę  sistemą  MGVDIS (https://registrucentras.lt). Informacija teikiama: tel.  (8 41) 59 62 51;  59 62 52 ir el. p.

Gyventojų priėmimo laikas:

Pirmadienis 8.00-17.00 val. (prašymai dėl santuokos sudarymo nepriimami)
Antradienis 8.00-17.00 val.
Trečiadienis 13.00-17.00 val.
Ketvirtadienis 8.00-12.00 val.
Penktadienis 8.00-12.00 val.
Šeštadienis 8.00-12.00 val. (prašymai dėl santuokos sudarymo nepriimami)

 

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vilma Melenienė
Telefono nr.
+370 41 596 250
+370 612 32 239
El. paštas
vilma.meleniene@siauliai.lt

Užtikrina skyriaus veiklos planavimą, organizavimą, koordinavimą, vadovavimą ir kontroliavimą, užtikrina tinkamą valstybės perduotų funkcijų vykdymą, civilinės būklės įrašų sudarymo teisėtumą ir teisingumą. Vykdo civilinės būklės aktų registravimo funkcijas.

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti skyriaus darbą ir koordinuoti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą interesantams.
2. Užtikrinti Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių pakeitimo ( įsigaliojo 2020-10-31) taikymą skyriaus veikloje, naujų dokumentų formų parengimą ir Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo ES reikalavimus nuostatų pakeitimo ( dėl Jungtinės Karalystės) taikymą, suorganizuoti konsultacijas darbuotojams šiuo klausimu.
3. Užtikrinti Socialinės paramos įgyvendinimo programos „Kurti saugią ir patrauklią socialinę aplinką šeimoms“ priemonės „Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio“ įgyvendinimą.
4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nuostatas, užtikrinti ir koordinuoti perduodamų duomenų teisingumą, tikslumą, atnaujinimą Vį Gyventojų registro duomenų bazei.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurga Sartauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 251
+370 611 71 258
El. paštas
jurga.sartauskiene@siauliai.lt

Sudaro civilinės būklės aktų įrašus, atlieka civilinės būklės akto įrašuose vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą. Vykdo civilinės būklės aktų registravimo funkcijas.

Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Ernesta Šalkauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 252
+370 699 69 168
El. paštas
ernesta.salkauskiene@siauliai.lt

Sudaro santuokos sudarymo įrašus, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje susituokusių Lietuvos Respublikos piliečių santuokas. Vykdo civilinės būklės aktų registravimo funkcijas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Greta Tylenienė
Telefono nr.
+370 41 596 249
El. paštas
greta.tyleniene@siauliai.lt

Registruoja vaiko gimimą, sudaro gimimo, papildymo ir pakeitimo įrašus, registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, įvaikinimą, įtraukia į apskaitą užsienyje gimusio vaiko gimimą, atlieka santuokų, jų jubiliejų civilines apeigas, iškilmingą vaiko gimimo registravimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Renata Aleksandrienė
Telefono nr.
+370 41 596 254
El. paštas
renata.aleksandriene@siauliai.lt

Palaiko Skyriaus archyvo fondo tvarką, saugojimą ir priežiūrą, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų registravimo įrašus, išrašus, nuorašus, liudijimus ir pažymas, perduoda civilinės būklės aktų įrašų duomenis valstybės registrams, tvarko korespondenciją.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Vlaščenkienė
Telefono nr.
+370 41 596 253
El. paštas
jurate.vlascenkiene@siauliai.lt

Registruoja mirtį, santuokos nutraukimą, sudaro mirties, santuokos nutraukimo įrašus, įtraukia į apskaitą užsienyje mirusio asmens mirtį, užsienyje įregistruotą santuokos nutraukimą, atlieka santuokų, jų jubiliejų civilines apeigas.