Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Projektų valdymo skyrius

Atnaujinta

2023-02-06

Adresas  Vasario 16-osios 62, Šiauliai LT-76295
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Ieva Džiaugienė
Telefono nr.
+370 41 383 420
+370 687 57 678

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

  

1 užduotis: Reikiamų dokumentų (teisės aktų projektų, galimybių studijų ir/ar investicinių projektų) iniciavimas ir/ar rengimas, siekiant sudaryti prielaidas ir galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis iš 2021-2027 metų finansinės perspektyvos.

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis: Valstybinėms institucijoms priėmus teisės aktus dėl  2021-2027 metų finansavimo laikotarpio, inicijuotas Tvaraus miesto plėtros strategijos ir kitų reikiamų dokumentų rengimas bei vykdomos procedūros, siekiant pritraukti ateinančios finansinės perspektyvos lėšas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Užtikrinti projektų koordinavimą bei vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Projektų valdymo skyriaus koordinuojamas nemažiau, kaip 20  projektų įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Užtikrinti savalaikį projektų projektinių pasiūlymų, paraiškų ir kitos reikalingos projektinės dokumentacijos parengimą, siekiant gauti lėšų iš Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių.

Vertinimo rodiklis: Pritrauktos Europos Sąjungos/Valstybės biudžeto lėšos: 1 mln. eurų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Asta Berginienė
Telefono nr.
+370 41 383 425

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Dainora Gilienė
Telefono nr.
+370 41 383 424
+370 688 26 009

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Giedrė Chrapač
Telefono nr.
+370 41 383 421

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rita Montvilienė
Telefono nr.
+370 41 383 422
+370 675 52 399

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Inga Mituzaitė
Telefono nr.
+370 677 29 623

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Justina Sabakonienė
Telefono nr.
+370 41 383 423
+370 659 57 871

El. paštas

[email protected]