Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Personalo skyrius

Atnaujinta

2024-03-29

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Danutė Brinė
Telefono nr.
+370 41 596 221
+370 612 42 361

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja personalo valdymą, kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemas.
 • Organizuoja ir planuoja skyriaus darbą

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Janina Noraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 218

El. paštas

[email protected]
 • Koordinuoja valstybės tarnautojų konkursų procedūras.
 • Organizuoja valstybės tarnautojų priėmimą, atleidimą ir kitas su tarnybos santykiais susijusias procedūras.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Vasauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 205

El. paštas

[email protected]
 • Konsultuoja darbo teisės klausimais.
 • Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 • Organizuoja atrankas į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas.
 • Organizuoja darbuotojų atrankas ir darbo įforminimą Savivaldybės administracijos vykdomuose Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Lina Petraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 204

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų atrankas.
 • Organizuoja biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų priėmimą, perkėlimą, atleidimą ir kitas su darbo santykiais susijusias procedūras.
 • Įformina Savivaldybės vadovų ir darbuotojų komandiruotes.
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Toma Naunikė
Telefono nr.
+370 41 500 525

El. paštas

[email protected]
 • Organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas.
 • Organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, perkėlimą ir kitas su darbo santykiais susijusias procedūras.
 • Įformina darbuotojų tikslines ir kasmetines atostogas.