Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarybos posėdžio klausimai

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 SPALIO 14 D. POSĖDŽIO  DARBOTVARKĖ

2021-10-14

 1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-469
 2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Vaida Kalasevičienė. TSP-475
 3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Vaida Kalasevičienė. TSP-451
 4. Dėl butų pirkimo pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ komisijos sprendimo patvirtinimo. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-495NR
 5. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai, nustatymo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-487
 6. Dėl pritarimo abipusiu šalių susitarimu nutraukti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Alfestas“ 2020 m. rugsėjo 16 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-1124. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-488,
  Alternatyvus projektas, TSP-498Alt
 7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aistė Petkuvienė. TSP-496
 8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-467
 9. Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-461
 10. Dėl Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adreso pakeitimo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-462
 11. Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo funkcijos, centralizuotai atliekamos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre, pavedimo vykdyti biudžetinei įstaigai Šiaulių apskaitos centrui. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-471
 12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl Didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-476
 13. Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-463
 14. Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-464
 15. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-467 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-454
 16. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-475 „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Viktorija Palčiauskienė. TSP-484
 17. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-473
 18. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-465
 19. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-468
 20. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Globos centro veiklos organizavimo ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros finansavimo. Pranešėja – Ramutė Pilypienė. TSP-486
 21. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-480
 22. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-497NR
 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ingrėja“ atleidimo / neatleidimo nuo negyvenamųjų patalpų Aušros al. 31, Šiauliuose, nuomos mokesčio. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-483
 24. Dėl susisiekimo infrastruktūros dviejų vietinės reikšmės kelių, rekonstruotų įgyvendinant projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, atlikus esminio pagerinimo darbus, perdavimo Šiaulių rajono savivaldybei. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-482
 25. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės globos namams. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-452
 26. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-453
 27. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo švietimo įstaigoms. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-456
 28. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Pumpučių g. 19, Šiauliuose, viešo nuomos konkurso skelbimo. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-493NR
 29. Dėl negyvenamųjų patalpų Aušros al. 64, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-494NR
 30. Dėl nekilnojamojo turto S. Daukanto g. 71, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-491NR
 31. Dėl nekilnojamojo turto K. Kalinausko g. 19, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-489NR
 32. Dėl nekilnojamojo turto Tilžės g. 85, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-490NR
 33. Dėl nekilnojamojo turto Tilžės g. 137, Šiauliuose, perdavimo panaudos sutartimi. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-492NR
 34. Dėl viešojo tualeto perdavimo patikėjimo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dominija“. Pranešėja – Rima Petkienė. TSP-479

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226