Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XVII. Sveikata

Prašymo dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Prašymas dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali būti pateikiamas asmeniškai arba atstovui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), Šiauliai atsiuntus paštu arba el. paštu  , per šiauliečių savitarnos svetainę mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Asmuo apie priimtą sprendimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Savivaldybės mero potvarkio kopija asmeniui registruotu paštu prašyme nurodytu adresu išsiunčiama arba įteikiama asmeniškai, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis).

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, neviršijant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos apraše nustatytų bazinių dydžių.

Kartu su Savivaldybės mero potvarkio kopija asmeniui pateikiama sutartis, kurią turi pasirašyti dantų protezavimo paslaugos gavėjas, dantų protezavimo paslaugą teikianti ASPĮ ir Savivaldybės administracijos direktorius.

Asmeniui arba jo atstovaujamam asmeniui priklausančią kompensaciją Savivaldybės administracija perveda į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri suteikė dantų protezavimo paslaugas, sąskaitą.

Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, ne trumpiau kaip 3 mėnesius deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje, kai vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam asmeniui, ir kurie negali būti įrašyti į Sąrašą Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
 • daugiavaikės šeimos tėvai;
 • socialinę pašalpą gaunantys asmenys;
 • darbingo amžiaus asmenys.

 Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto:

 • kai ne dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) klaidų ar paciento tyčinio protezo sugadinimo, o įvykus ūmiai nenumatytai paciento organizmo reakcijai į protezą, šį reikia šalinti, sugydyti burnos ertmę ir pakartotinai protezuoti;
 • kai jie, praradę turėtus dantų protezus, negali atlikti kramtymo funkcijos;
 • kitais Apraše nenumatytais ir išskirtiniais atvejais.

Asmuo pakartotinai į Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrių dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų  nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto dienos.  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Iš Savivaldybės biudžeto kompensuojamas dantų protezavimas.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-269 ,,Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto  tvarkos aprašo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Savivaldybės administraciją, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, elektroniniu paštu teikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmeniui, teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu; 
 3. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. pažymą apie šeimos sudėtį;
 5. dokumentus, įrodančius vieno gyvenančio asmens ir bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas per paskutinius 12 mėnesių;
 6. gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo poreikio;
 7. dokumentus, įrodančius dantų protezavimo būtinumą, esant kitiems Apraše nenumatytiems ir išskirtiniams atvejams;
 8. jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. +370 41 596 220, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 25 darbo dienos. Paslauga nemokama.     

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 25 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Dantų protezavimo kompensacija