Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Švietimas

Paslaugos  apibūdinimas                 
Neformaliojo vaikų švietimo programų (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo), kurių teikėjai siekia gauti dalinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, programų (toliau – NVŠ programa) vertinimas.
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
 2. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
 3. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas (1 priedas,   2 priedas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Užpildyta Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams forma (rašytine ir elektronine forma).

Paslaugos  teikėjas      

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyrius, Pakalnės g. 6A, Šiauliai
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Paraiškas registruoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė, tel. (8 41) 526 071, el. paštas .

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Švietimo skyriaus  vyr. specialistės:
Daiva Vaičiulienė, tel. (8 41) 399 202, el. paštas: ;
Rasa Stankuvienė, tel. (8 41) 399 202, el. paštas: .

Paslaugos vadovas    

Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, tel. (8 41) 386 472 el. paštas:  

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paraiška priimama tą pačią darbo dieną,  įvertinama per 20 d. d. Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams forma

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Paraiškos taip pat priimamos per e.pristatymo sistemą arba el. paštu svietimas@siauliai.lt.

Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Veiksmų sekos schema