Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXIV. Verslo rėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
-  veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotoms ar deklaravusioms gyvenamąją vietą ir vykdančioms veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiančioms gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje.

Kompensuojama 100 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, pavadinimo tapatumo nustatymą.
Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui.
Išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys).
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99. 

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas;
 2. buveinės adresas ir veiklos vykdymo adresas;
 3. įmonės kodas;
 4. kontaktiniai duomenys (telefonai; el. pašto adresas);
 5. kokiu tikslu kreipiasi;
 6. kiti duomenys (įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, kita informacija reikalinga sprendimui priimti).

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 2. SVV subjekto statuso deklaraciją, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
 3. "Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
 4. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (banko pavedimų kopijos ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros kopija);
 5. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas .

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.   

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų  dalinis padengimas. 

       

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau -  SVV) subjektams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdantiems veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurie nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3straipsnyje.
Kompensuojama  50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
Parama skiriama trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip trijų mėnesių trukmės) darbuotojų mokymams siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines žinias ir įgūdžius; naujai įsteigtoms įmonėms, kompensuojant privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės ir darbų saugos).
Parama teikiama jei mokymus vykdė verslo subjektas turintis teisę vykdyti mokymo veiklą.
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas:  Suteikta parama.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99. 

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. pareiškėjo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas;
 2. buveinės adresas ir veiklos vykdymo adresas;
 3. įmonės kodas arba individualios veiklos pažymos Nr., verslo liudijimo Nr.;
 4. kontaktiniai duomenys (telefonai; el. pašto adresas);
 5. kokiu tikslu kreipiasi;
 6. kiti duomenys (jei kreipiasi įmonė - įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, kita informacija reikalinga sprendimui priimti; jei kreipiasi verslininkas - trumpas įmonės veiklos aprašymas).

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 3. SVV subjekto statuso deklaraciją, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
 4. "Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
 5. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
 6. Mokymų baigimo sertifikato, pažymėjimo kopija;
 7. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas .

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Parama darbuotojų mokymui

        

Paraiškų priėmimas konkursui skelbiamas nuo 2024 m. balandžio 5 d. iki gegužės 17 d.

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdančioms veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurie nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3straipsnyje;
- kurių vienas iš akcininkų, valdantis ne mažiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, paraiškos pateikimo dieną yra vyresni nei 45 metų.
Verslo projekto konkurso nugalėtojas, jei jis dalyvavo kaip fizinis asmuo, iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos, turi įsteigti įmonę arba įsigyti verslo liudijimą nepertraukiamam vienerių metų laikotarpiui ar individualios veiklos pažymą veiklai vykdyti.
Kompensuojama 50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, reikalingos verslo projektui įgyvendinti (ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui, verslo reklamos išlaidom apmokėti, darbo vietai įsteigti), patirtos konkurso vykdymo metais iki lapkričio 1 dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: 

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99;
 3. Verslo projektų konkurso aprašas.

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC   PDF

Paraiškos priedas

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. Kokiu tikslu kreipiasi;
 2. Verslo subjekto pavadinimas, arba pareiškėjo vardas, pavardė;
 3. Buveinės adresas;
 4. Įmonės kodas, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos Nr.;
 5. Kontaktiniai duomenys (vadovai, telefonai; el. pašto adresas);
 6. Kiti duomenys (įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, įmonės veiklos vykdymo vieta, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, verslo projekto pristatymas, projekto biudžeto ir reikalingų investicijų pristatymas, produkto ar paslaugos realizavimo galimybės, veiklos prognozė ir kita informacija reikalinga sprendimui priimti).

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 3. SVV subjekto statuso deklaracija, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
 4. "Vienos įmonės“ deklaracija pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
 5. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopijos, apmokėjimą įrodantys dokumentai);
 6. Patentai, ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, potencialių užsakovų atsiliepimai ir kt.;
 7. Kiti dokumentai (vaizdinė medžiaga, nuotraukos).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Vyresnių nei 45 metų asmenų verslo skatinimas

       

Paraiškų priėmimas konkursui skelbiamas nuo 2024 m. balandžio 5 d. iki gegužės 17 d.

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdančioms veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurie nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3straipsnyje;
- kurių vienas iš akcininkų, valdantis ne mažiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, paraiškos pateikimo dieną yra nuo 18 iki 29 metų amžiaus.
Verslo projekto konkurso nugalėtojas, jei jis dalyvavo kaip fizinis asmuo, iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos, turi įsteigti įmonę arba įsigyti verslo liudijimą nepertraukiamam vienerių metų laikotarpiui ar individualios veiklos pažymą veiklai vykdyti.
Kompensuojama 50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, reikalingos verslo projektui įgyvendinti (ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui, verslo reklamos išlaidom apmokėti, darbo vietai įsteigti), patirtos konkurso vykdymo metais iki lapkričio 1 dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99;  
 3.  Verslo projektų konkurso aprašas.

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC PDF

Paraiškos priedas

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. Kokiu tikslu kreipiasi;
 2. Verslo subjekto pavadinimas, arba pareiškėjo vardas, pavardė;
 3. Buveinės adresas;
 4. Įmonės kodas, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos Nr.;
 5. Kontaktiniai duomenys (vadovai, telefonai; el. pašto adresas);
 6. Kiti duomenys (įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, įmonės veiklos vykdymo vieta, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, verslo projekto pristatymas, projekto biudžeto ir reikalingų investicijų pristatymas, produkto ar paslaugos realizavimo galimybės, veiklos prognozė ir kita informacija reikalinga sprendimui priimti).

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 3. SVV subjekto statuso deklaracija, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
 4. "Vienos įmonės“ deklaracija pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
 5. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopijos, apmokėjimą įrodantys dokumentai);
 6. Patentai, ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, potencialių užsakovų atsiliepimai ir kt.;
 7. Kiti dokumentai (vaizdinė medžiaga, nuotraukos).

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
-  veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdantiems veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurie nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3straipsnyje.
Kompensuojama  50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – darbo procese naudojamų mašinų, įrenginių, aparatų, prietaisų, įrankių, įtaisų ir kitų reikmenų bei jų priedų, kurie yra tiesiogiai susiję su jų naudojimu, įsigijimo ir jų montavimo išlaidos.
Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos konkurso vykdymo metais arba ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99.  

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC   PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. Verslo subjekto pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė;
 2. Buveinės adresas;
 3. Įmonės kodas/ individualios veiklos pažymos Nr./ verslo liudijimo Nr.;
 4. Kontaktiniai duomenys (telefonai; el. pašto adresas);
 5. Kiti duomenys (įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, kokią įrangą įsigijo įmonė, kaip įsigyta įranga ar įrankiai prisidės prie Jūsų veiklos efektyvumo, ir kita informacija reikalinga sprendimui priimti).

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 3. SVV subjekto statuso deklaracija, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
 4. "Vienos įmonės“ deklaracija pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
 5. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopijos, apmokėjimą įrodantys dokumentai);
 6. Įmonės vadovo sprendimas (įsakymas) „Dėl ilgalaikio turto vertės normatyvo nustatymo“ arba įsigyto turto įvedimo į eksploataciją aktas, arba kt. dokumentai, kurie pagrįstų, kad įsigyta įranga bus priskirta ilgalaikio turto grupei;
 7. Kiti dokumentai (įsigytos įrangos ar įrankių vaizdinė medžiaga, nuotraukos).

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Parama įrangos ir įrankių įsigijimui

        

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdantiems veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurie nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3straipsnyje.
Kompensuojama  100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 550 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – dalyvio registracijos mokestis, parodos ploto nuomos išlaidos, stendo dizaino ir įrangos išlaidos.
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99.  

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC    PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. pareiškėjo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas;
 2. buveinės adresas ir veiklos vykdymo adresas;
 3. įmonės kodas arba individualios veiklos pažymos Nr., verslo liudijimo Nr.;
 4. kontaktiniai duomenys (telefonai; el. pašto adresas);
 5. kokiu tikslu kreipiasi;
 6. kiti duomenys (jei kreipiasi įmonė - įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, kita informacija reikalinga sprendimui priimti; jei kreipiasi verslininkas - trumpas įmonės veiklos aprašymas).

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 3. SVV subjekto statuso deklaraciją, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
 4. Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą;
 5. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
 6. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Parama dalyvavimui verslo pristatymo parodoje

       

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdantiems veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje.
Kompensuojama 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – pandusų įrengimas (projektavimo darbai, medžiagos, statybiniai darbai), mobiliųjų pandusų įsigijimas.
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu: arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99.          

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC   PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

  1. pareiškėjo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas;
  2. buveinės adresas ir veiklos vykdymo adresas;
  3. įmonės kodas arba individualios veiklos pažymos Nr., verslo liudijimo Nr.;
  4. kontaktiniai duomenys (telefonai; el. pašto adresas);
  5. kokiu tikslu kreipiasi;
  6. kiti duomenys (jei kreipiasi įmonė - įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, kita informacija reikalinga sprendimui priimti; jei kreipiasi verslininkas - trumpas įmonės veiklos aprašymas).

  Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

  1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
  2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
  3. Techninės dokumentacijos kopija;
  4. Turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas.
  5. SVV subjekto statuso deklaraciją, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
  6. Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
  7. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
  8. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

  Paslauga nemokama.

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

  Raktažodžiai: Parama infrastruktūros pritaikymui su judėjimo negalia

            

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Finansinė parama – iki 6 000 eurų išmoka, skiriama aukštos profesinės kvalifikacijos specialistui, kuris su įmone ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo suteikti finansinę paramą pateikimo dienos sudarė darbo sutartį arba priimtam kito teisinio dokumento pagrindu,  gausiančiam atlyginimą, ne mažesnį nei vidutinis mėnesinis šalies bruto darbo užmokestis (pagal Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos portale skelbiamą paskutinį ketvirtinį vidutinį mėnesinį šalies bruto darbo užmokesčio rodiklį) ir neturėjusiam  darbo santykių su įmone ar jos dukterinėmis įmonėmis ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį iki darbo sutarties sudarymo arba priėmimo kito teisinio dokumento pagrindu ir įdarbintam ne mažiau kaip 0,5 etato pagal profesiją, nurodytą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, sąraše, pasirinktinai vienam tikslui:

  1. dvejų metų būsto nuomos Šiaulių mieste ar Šiaulių rajone išlaidoms padengti. Finansinės paramos suma negali būti didesnė nei būsto nuomos sutartyje numatyta dvejų metų būsto nuomos išlaidų suma;

  2. įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;

  3. įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo.

   Parama teikiama specialistams:
  - įgijusiems profesinio bakalauro arba bakalauro ar magistro aukštojo mokslo diplomą aukštosiose mokyklose ir (arba) turintiems ne mažiau kaip penkerių metų profesinę patirtį, kuri yra būtina profesijai ar sektoriui, nurodytam darbo sutartyje;
  - įgijusiems profesiją, nurodytą trūkstamų profesijų sąraše (toliau – Sąrašas).
  Finansinė parama būsto nuomos išlaidoms padengti skiriama specialistui, neturinčiam nekilnojamojo turto Šiaulių mieste arba Šiaulių rajone.
  Finansinė parama įsikūrimo išlaidoms skiriama specialistui pateikus įsikūrimo išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Finansinė parama įsikūrimo išlaidoms netikrinant finansinės paramos panaudojimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo nuostatomis, nėra priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, todėl Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius), išmokėdamas finansinės paramos sumą, išskaičiuoja ir sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą gyventojų pajamų mokestį.
  Finansine parama specialistas gali pasinaudoti tik įsipareigodamas dirbti įmonėje ne trumpiau kaip dvejus metus nuo Trišalės (Įmonė, savivaldybė, specialistas) sutarties pasirašymo dienos (nėštumo ir gimdymo atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti ir privalomos pradinės karo tarnybos laikotarpis neįskaičiuojamas).
  Specialistui, kuriam parama suteikta  būsto nuomos išlaidoms padengti, finansinės paramos teikimo metais įsigijus nuosavą būstą Šiaulių mieste ar rajone, neišmokėta finansinės paramos suma, jo prašymu ir  pateikus būsto įsigijimo sutartį, Finansinės paramos teikimo aukštos kvalifikacijos specialistams komisijos (toliau – Komisija) sprendimu gali būti pervesta į jo nurodytą sąskaitą ir turi būti panaudota būsto pirkimo išlaidoms padengti. 
  Trūkstamų profesijų sąrašas 

  Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login
  Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

  Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

  Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

  Teisės aktai:

  1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas  Nr. T-481 "Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo".       

  Inicijavimo forma:

  Prašymas DOC  PDF

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

  1. specialisto vardas, pavardė;
  2. gyvenamosios vietos adresas;
  3. kontaktiniai duomenys (telefonai, el. pašto adresas);
  4. įmonės, kurioje planuoja dirbti specialistas, pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens telefonas ir el. pašto adresas;
  5. specialisto kvalifikacija ir darbo stažas;
  6. sprendimo dirbti pasirinktoje įmonėje motyvai;
  7. kiti duomenys.

  Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

  1. prašymas suteikti finansinę paramą (priedas);
  2. darbo sutarties ar susitarimo su įmone dėl priėmimo į darbą arba kito dokumento, įrodančio priėmimo į darbą faktą, kopija;
  3. aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija ir (arba) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, jei įsidarbina į reglamentuojamas pareigas, kurioms reikia turėti tam tikrą kvalifikaciją, arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip penkerių metų profesinę patirtį, kuri yra būtina siekiant eiti tam tikras pareigas ar dirbti konkrečiame sektoriuje, nurodytiems darbo sutartyje ar kitame teisiniame dokumente, kopija;
  4. kiti  dokumentai, kurie reikalingi Trišalės sutarties sudarymui.

  Paslauga nemokama. 

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

  Raktažodžiai: Parama specialistams

    

  Paraiškų priėmimas konkursui skelbiamas nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki gegužės g. 17 d. 

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
  - veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
  - registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdančioms veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
  - veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
  - kurie nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų;
  - nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
  - neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
  - atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje;
  - investuojantiems robotikos, automatizavimo, technologijų srityse;
  - kuriantiems naujus, inovatyvius produktus (prototipus) verslui;
  - investuojantiems į verslo skaitmeninimo sprendimus, kuriais siekiama skaitmenizuoti ir (ar) optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu susijusius klientų valdymo ir aptarnavimo, tarptautinių kokybės vadybos standartų diegimo ir (ar) veiklos organizavimo procesus;
  - diegiantiems technologines inovacijas, mažinančias klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

  Verslo projekto konkurso nugalėtojas, jei jis dalyvavo kaip fizinis asmuo, iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos, turi įsteigti įmonę arba įsigyti verslo liudijimą nepertraukiamam vienerių metų laikotarpiui ar individualios veiklos pažymą veiklai vykdyti.
  Kompensuojama 80 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 7000 Eur.
  Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, reikalingos inovatyviam verslo projektui įgyvendinti: prekių ženklui registruoti, patentuoti, licencijuoti, ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui, prekėms arba paslaugoms, susijusioms su verslo projekto įgyvendinimu, įsigyti, verslo reklamos išlaidoms, darbo vietos steigimo išlaidoms (išskyrus darbo užmokestį), patirtoms konkurso vykdymo metais iki spalio 1 dienos, padengti.
  Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt/login

  Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

  Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

  Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
  2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99.      
  3.  Verslo projektų „Parama inovatyviam verslui“ konkurso aprašas         

  Inicijavimo forma:

  Paraiška  DOC   PDF
  Paraiškos priedas 

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

  1. Kokiu tikslu kreipiasi;
  2. Verslo subjekto pavadinimas, arba pareiškėjo vardas, pavardė;
  3. Buveinės adresas;
  4. Įmonės kodas, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos Nr.;
  5. Kontaktiniai duomenys (vadovai, telefonai; el. pašto adresas);
  6. Kiti duomenys (įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, įmonės veiklos vykdymo vieta, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, verslo projekto pristatymas, projekto biudžeto ir reikalingų investicijų pristatymas, produkto ar paslaugos realizavimo galimybės, veiklos prognozė ir kita informacija reikalinga sprendimui priimti).

  Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

  1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
  2. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
  3. SVV subjekto statuso deklaracija, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
  4. "Vienos įmonės“ deklaracija pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
  5. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopijos, apmokėjimą įrodantys dokumentai);
  6. Patentai, ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, potencialių užsakovų atsiliepimai ir kt.;
  7. Kiti dokumentai (vaizdinė medžiaga, nuotraukos).

  Paslauga nemokama.

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

  Raktažodžiai: Parama inovatyviam verslui

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Paslauga teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams:
  - veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
  - registruotiems ar deklaravusiems gyvenamąją vietą ir vykdantiems veiklą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
  - veikiantiems gamybos ir (ar) paslaugų srityje;
  - kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
  - nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
  - neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
  - atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje.
  Kompensuojama 100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 Eur.
  Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos patirtos įsigyti reklaminę spaudą (leidinius, skrajutes, lankstinukus, vizitines korteles, lipdukus, plakatus), vizualinę reklamą (iškabas, stendus, informacines lenteles, langų ir automobilių lipdukus), kitas reklamos priemones ir paslaugas.
  Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
  Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu: arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt
  Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

  Paslaugos gavėjai:

  • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

  Paslaugos rezultatas: Suteikta parama

  Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
  2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99.          

  Inicijavimo forma:

  Paraiška  DOC   PDF

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

   Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

   1. paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas;
   2. buveinės adresas ir veiklos vykdymo adresas;
   3. įmonės kodas;
   4. kontaktiniai duomenys (telefonai; el. pašto adresas);
   5. kokiu tikslu kreipiasi;
   6. kiti duomenys (įmonės įkūrimo data, darbuotojų skaičius, EVRK kodas, ar įmonė yra PVM mokėtojas, trumpas įmonės veiklos aprašymas, kita informacija reikalinga sprendimui priimti).

   Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

   1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
   2. SVV subjekto statuso deklaraciją, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai);
   3. Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje (https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą formą;
   4. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
   5. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

   Paslauga nemokama.

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

   Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596 277, el. paštas

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

   Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

   Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

   Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

   Raktažodžiai: Rinkodaros priemonių įsigijimo dalinis išlaidų kompensavimas