Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Teisinės pagalbos teikimas

Paslaugos  apibūdinimas                 

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Šiaulių mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Šiauliuose, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi Šiaulių tardymo izoliatoriuje, taip pat turi teisę kreiptis pirminės teisinės pagalbos, jei laisvės atėmimo vieta yra Šiaulių  mieste.
Pirminė teisinė pagalba:

 • -  tai teisinė informacija;
 •  - teisinės konsultacijos;
 •  - dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
 •  - patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka;
 •  - veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.
Pirminė teisinė pagalba neteikiama jeigu:

 1.  pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 2.  pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 3.  pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-25 įsakymas Nr. A-284 “Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo”;
 3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Dokumentai, susiję su sprendžiamu klausimu
Paslaugos  teikėjas      

Teisės skyriaus vyr. specialistė Irena Astrauskienė,  tel. (8 41) 50 05 21, el. paštas  

Vaduoja specialistą, teikiantį pirminę teisinę pagalbą, jam nesant darbe: Teisės skyriaus vyr. specialistė Agnė Laurinavičienė,  tel. (8 41) 59 62 07, El. paštas

Paslaugos vadovas    

Teisės skyriaus vedėja Laura Steponkienė, tel. 8 41 59 62 11, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną. Konsultacija trunka iki  1 val.

Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   


Veiksmų sekos schema