Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIII. Renginiai

Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogas (PASIS)

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimus organizuoti nekomercinius ir komercinius masinius viešuosius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

Nekomercinis renginys – renginys, į kurį patekimas yra nemokamas, kuriuo nesiekiama finansinės naudos. Leidimo išdavimas tokio pobūdžio renginiams nemokamas.

Komercinis renginys − renginys, į kurį patekimas yra mokamas arba renginio organizatorius (vykdytojas) iš renginio organizavimo (vykdymo) gauna bet kokios rūšies pajamų ar kitokios ekonominės naudos, išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas. Prie komercinių renginių taip pat priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų, vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos.

Fizinis ar juridinis asmuo masinių nekomercinių ar komercinių renginių prašymo formą gali pateikti:

Teikdami prašymą el. paštu privalote laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

Renginio leidimas ar atsakymas dėl renginių leidimo organizavimo įteikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Prašymas pateikiamas Savivaldybės administracijai: ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 9 mėnesiai iki komercinio renginio organizavimo dienos.

Išduotų leidimų sąrašas

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: išduotas leidimas nekomerciniam ar komerciniam masiniam reginiui arba parengiamas raštas apie neigiamą sprendimą.

Teisės aktai: 

 1. Masinių renginių organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-337 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiose ir kitose nesuformuotose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d.  potvarkis Nr. M-306 "Dėl Masinių renginių derinimo Šiaulių mieste komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo".

Inicijavimo forma:

Prašymas   DOC    PDF  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  Prašymas, kuriame turi būti nurodyta:
  1) organizatorius;
  2) renginio pavadinimas;
  3) renginio pobūdis (komercinis, nekomercinis)
  4) renginio data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
  5) renginio vieta;
  6) renginio laikas (nuo-iki);
  7) trumpas renginio turinys (tematika, paskirtis, kokioms amžiaus ir visuomenės grupėms skiriamas);
  8) renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;
  9) nurodomas nuoseklus eitynių maršrutas su gatvių pavadinimais, jei organizuojamos eitynės ar renginio metu planuojama stabdyti eismą. Pridedama maršruto schema;
  10) prekybos pobūdis ir vietų skaičius;
  11) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
  12) kita svarbi informacija apie renginį (pirotechnikos leidimas, scenos statymas, užvažiavimas ant grindinio sunkiasvore transporto priemone);
  13) priešgaisrinės saugos užtikrinimas;
  14) higienos normų ir švaros reikalavimų laikymąsi užtikrinimas; 15) ne mažiau kaip dviejų organizatorių ar jų įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir kontaktiniai telefonai bei elektroninio pašto adresai; 
  15) ne mažiau kaip dviejų organizatorių ar jų įgaliotų asmenų vardai, pavardės ir kontaktiniai telefonai bei elektroninio pašto adresai.

  Pastaba.  Masinio renginio metu vykdant prekybą maistu reikalingas suderinimas su Valstybine maisto veterinarijos tarnyba Šiaulių departamentu (Ragainės g. 80, Šiauliai, 8 41 54 07 03)
  (https://vmvt.lt/kontaktai/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-siauliu-departamentas )

  Nekomercinio renginio leidimas išduodamas nemokamai.

  Komercinio renginio leidimas mokamas: kainoraštis.

  Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
  Įmonės kodas:188771865
  Bankas: AB “SWEDBANK”
  Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė 
  Vilma Nainienė, tel. +370 41 596 310, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: Per 5 d. d. nuo vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą mokesčio gavimo dienos (komercinio renginio leidimas).
  Nekomercinio renginio leidimas išduodamas per 5 d. d.

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://lilis.siauliai.lt 

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: Per 5 d. d. nuo vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą mokesčio gavimo dienos (komercinio renginio leidimas).
  Nekomercinio renginio leidimas išduodamas per 5 d. d. 

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

  Raktažodžiai:  leidimas renginiui, masinis renginys, renginys viešosiose vietose

         

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Paslauga teikiama interesantams, norintiems suderinti vietas ir laiką, kuriose būtų galima naudoti F4 kategorijos fejerverkų, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonių ir civilinių pirotechnikos priemonių  naudojimą Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

  Fizinis ar juridinis asmuo pranešimą gali pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį;
  • elektroniniu būdu mano.siauliai.lt
  • atsiųsti el. paštu

   Teikdami prašymą el. paštu privalote laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t.y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

   Suderintas pranešimas ar neigiamas atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

   Paslaugos gavėjai:

   • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
   • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
   • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
   • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

   Teisės aktai:       

   1. Lietuvos Respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas;
   2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
   3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T-754„Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“

   Inicijavimo forma:

   Pranešimas DOC PDF

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

   1. Pranešimas;
   2. Licencijos naudoti pirotechnikos priemones kopija.

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:   

   Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistai:
   Vilma Nainienė, tel. +370 41 596 310, el. paštas ;
   Sigita Lingytė, tel. +370 41 500 515, el. paštas   

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė:  20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

   Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

   Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė:  20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

   Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

   Paslaugos  apibūdinimas:

   Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti pateikto pranešimo suderinimą, dėl leidimo vykdyti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas viešojo naudojimo teritorijose, kai susirinkime planuojama dalyvauti 15 ir daugiau žmonių. Suderintas pranešimas ar neigiamas atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
   Susirinkimas – taikus asmenų susibūrimas, skirtas jų pažiūroms ir nuomonei viešai laisvai reikšti ir asmenybės pilietinio aktyvumo raiškai visuomenėje ir valstybėje užtikrinti.
   Susirinkimo formos – mitingai, piketai, demonstracijos, procesijos, eitynės, kitokie taikūs beginkliai susirinkimai.

   Fizinis ar juridinis asmuo pranešimą gali pateikti:

   • tiesiogiai atvykus į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį;
   • elektroniniu būdu mano.siauliai.lt
   • atsiųsti el. paštu 

    Teikdami prašymą el. paštu privalote laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t.y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

    Paslaugos gavėjai:

    • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
    • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
    • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
    • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

    Teisės aktai:       

    1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas;
    2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A-1863 Dėl susirinkimų organizavimo Šiaulių mieste”

    Inicijavimo forma:

    Pranešimas DOC PDF

    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

    Pranešimas

    Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:   

    Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistai:
    Vilma Nainienė, tel. +370 41 596 310, el. paštas ;
    Sigita Lingytė, tel. +370 41 500 515, el. paštas    

    Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

    Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

    Paslaugos suteikimo trukmė:  3 darbo dienos nuo visų arba papildytų (pataisytų) dokumentų gavimo dienos. Paslauga nemokama.

    Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

    Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

    Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

    Paslaugos suteikimo trukmė:  3 darbo dienos nuo visų arba papildytų (pataisytų) dokumentų gavimo dienos. Paslauga nemokama.

    Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.