Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Asmenų aptarnavimas

Paslaugos  apibūdinimas                 

Rašytinių prašymų (skundų)  adresuotų Savivaldybei, Savivaldybės merui, jo pavaduotojams, Administracijos direktoriui, jo pavaduotojams ir Savivaldybės administracijos padaliniams priėmimas

Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

       Prašymas (skundas) ir pridedami kiti dokumentai.

Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val., trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Fiziniai asmenys aptarnaujami prie 9 langelio Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistė Laima Drazdauskienė, tel. 8 41 50 05 19, el. paštas  

Juridiniai  asmenys aptarnaujami prie 5 langelio Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistė Sigita Lingytė, tel. 8 41 50 05 15, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 41 50 05 22, El. paštas:

Prašymas (skundas) priimamas  tą pačią  darbo dieną,  išnagrinėjamas per 20 d. d.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Registracija į priėmimą pas Savivaldybės merą, jo pavaduotojus, Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotojus.
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris   organizuoja Savivaldybės mero, jo pavaduotojų, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų interesantų  priėmimus. 
Į priėmimus būtina iš anksto užsiregistruoti:
 - asmeniškai atvykus į  Savivaldybės priimamąjį;
 - telefonu  8 41 50 05 19.
Priėmime pas Savivaldybės vadovus interesantas privalo dalyvauti pats.
Savivaldybės vadovai interesantus priima nustatytu laiku:
Meras
Mero pavaduotojai
Administracijos direktorius
Administracijos direktoriaus pavaduotojai

Paslauga neteikiama elektroniniu būdu
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
     Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Paslaugos  teikėjas      

Savivaldybės priimamasis

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val., trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistė Laima Drazdauskienė, tel. 8 41 50 05 19, el. paštas  

Paslaugos vadovas    

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 41 50 05 22, El. paštas:

Paslaugos  suteikimo trukmė           

Paslauga suteikiama tą pačią  darbo dieną.  Savivaldybės vadovų, Savivaldybės administracijos vadovų interesantų  priėmimas vyksta nustatytu grafiku. Paslauga nemokama


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus seniūnijai priskirtoje  teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams. Notarinius veiksmus seniūnas atlieka seniūnijos patalpose. Ne seniūnijos patalpose seniūnas atlieka notarinius veiksmus tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną atvykti į gyvenamąją vietą.

Seniūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus: 1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti; 2. liudija dokumentų nuorašų tikrumą; 3. liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti.
  Paslaugos  teikėjas      

  Medelyno seniūnija

  Birutės g. 40, Šiauliai
  El. paštas 
  Seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 41 42 52 97
  El. paštas

  Rėkyvos seniūnija

  Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai
  El. paštas 
  Seniūnas, Audronius Ribikauskas tel. 8 41 39 22 60
  El. paštas

  Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

  Paslaugos vadovas    

  Medelyno seniūnė Eglė Šimkevičienė, tel. 8 41 42 52 97, El. paštas

  Rėkyvos seniūnas Audronius Ribikauskas tel. 8 41 39 22 60, El. paštas

  Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną. Paslauga nemokama

  Prašymo forma ir prašymo turinys:    

  Paslaugos  teikimo ypatumai             

  Paslauga teikiama tik  seniūnijos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir gyvenantiems seniūnijos teritorijoje seniūnijos gyventojams.


  Veiksmų sekos schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Informacijos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims  Savivaldybės veiklos klausimais telefonu 1863 ar  8 41 50 94 90, atvykus asmeniškai bei elektroniniu būdu. Klausimus  elektroniniu būdu galite pateikti  Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje užpildant specializuotą formą. Formą galima pildyti ir neprisijungus.

  Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
  3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
  4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
   Paslaugos  teikėjas      

   Savivaldybės priimamasis
   Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val., trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
   Informacijos telefonas 1863 ar  8 41 50 94 90
   Informaciją taip pat teikia Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyrio vyr. specialistai: 
   Rima Baltrušaitienė, tel. 8 41 50 05 13, el. paštas
   Vida Popovienė, tel. 8 41 50 05 14, el. paštas 
   Sigita Lingytė, tel. 8 41 500515, el. paštas
   Kristina Baranauskienė, tel. 8 41 50 05 16, el. paštas
   Dovilė Apeikienė, tel. 8 41 500518, el. paštas
   Laima Drazdauskienė, tel. 8 41 50 05 19, el. paštas

   Paslaugos vadovas    

   Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 41 50 05 22, el. paštas:

   Informacija suteikiama nedelsiant. Jei pateikiamas prašymas (skundas), jis išnagrinėjamas per 20 d. d.  Paslauga nemokama


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso pažymėjimų išdavimą bei apskaitą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo (toliau – LGGRT)   centras. LGGRT centro generalinio direktoriaus įsakymu pripažįstamas atitinkamas teisinis statusas ir išduodamas pažymėjimas šiems asmenims:

   • politiniams kaliniams ir jiems prilygintiems asmenims;
   • tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims;
   • perkeltiesiems asmenims;
   • kitiems represuotiesiems asmenims;
   • buvusiems beglobiais vaikams;
   • kitiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims.

   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius bendradarbiauja su LGGRT centru ir  tarpininkauja priimant iš gyventojų prašymus bei išduodant pažymėjimus.

   Praradus nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą per 30 dienų reikia informuoti LGGRT

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas.
   2. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai, patvirtinti 1998 m. vasario 26 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 244.
   3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
   • Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą;
   • 2 fotonuotraukas (2x 3 cm).
   • Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą.
   • Dokumento, įrodančio nukentėjimą nuo okupacijos, kopiją:
   • archyvo pažymėjimo;
   • teisių atkūrimo (reabilitacijos) pažymėjimo;
   • galima pateikti atmintinėje nepaminėtą, tačiau nukentėjimą įrodantį dokumentą.
   • Gimimo liudijimo kopiją;
   • Santuokos liudijimo kopiją (moterims);
   • LR piliečio paso, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

   Darbo knygelės su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopijas;

   Dėl naujo nukentėjusio asmens (politinio kalinio, tremtinio ir kt.) pažymėjimo vietoje prarastojo gavimo:

   • Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą;
   • 2 fotonuotraukas (2x 3 cm).
   • Darbo knygelės su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopijas (jeigu anksčiau nebuvo pateikta).
   • LR piliečio paso, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
   • Darbo knygelės įrašų kopijas (jeigu anksčiau nebuvo pateikta).
   Paslaugos  teikėjas      

   Savivaldybės priimamasis

   Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai,

   Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val. trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieš šventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

   Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė Laima Drazdauskienė, tel. 8 41 50 05 19, El. paštas 

   Paslaugos vadovas    

   Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. 8 41 50 05 22,  El. paštas:

   Paslauga suteikiama tą pačią  darbo dieną (jei pateikiami visi prašomi dokumentai). Pažymėjimai  išduodami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo ir visų  dokumentų pateikimo dienos. Paslauga nemokama

   Prašymo forma ir prašymo turinys:  

   Prašymas
   Anketa


   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos  apibūdinimas                 

   Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą Šiauliuose, pateikia prašymą raštu ir galiojantį asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą), Savivaldybės darbuotojui paprašius – kitus reikalingus dokumentus (pvz.: santuokos, ištuokos liudijimus, įgaliojimą ir kt.).

   Pagal pateiktą prašymą asmeniui išduodama nustatytos formos šeimos sudėties pažyma.

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
   2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
   3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas (prašymo forma).
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje arba trūksta duomenų pažymai išduoti:
     3.1. santuokos liudijimas (išsituokusių – ištuokos liudijimas);
     3.2. vaikų gimimo liudijimai (išrašai);
     3.3. teismo sprendimas – kai po santuokos nutraukimo vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų.

         4. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

    Paslaugos  teikėjas      

    Savivaldybės priimamasis

    Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai,
    Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val. trečiadieniais 8-19 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieš šventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
    Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė Laima Drazdauskienė, tel. (8 41) 50 05 19, el. paštas 

    Paslaugos vadovas    

    Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja Diana Grigienė, tel. (8 41) 50 05 22, el. paštas:

    Paslauga suteikiama tą pačią  darbo dieną (jei pateikiami visi prašomi dokumentai).  Paslauga nemokama

    Prašymo forma ir prašymo turinys:  


    Veiksmų sekos schema