Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XVII. Sveikata

Paslaugos  apibūdinimas:

Prašymas dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali būti pateikiamas asmeniškai arba atstovui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), Šiauliai atsiuntus paštu arba el. paštu .
Dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto komisija svarsto prašymą ir pateikia siūlymą dėl kompensavimo. Asmuo informuojamas apie priimtą sprendimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto: Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto kopija išsiunčiama asmeniui registruotu paštu prašyme nurodytu adresu arba įteikiama asmeniškai, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis).
Iš Savivaldybės biudžeto kompensuojamas dantų protezavimas – kramtymo funkcijos grąžinimas dantų protezais. Išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
Savivaldybės administracija su dantų protezavimo paslaugos teikėju ir asmeniu ar jo atstovu sudaro remiamo dantų protezavimo - asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apimančių visus veiksmus ir priemones, t. y. specialistų darbą, medžiagas, naudojamas dantų protezams pagaminti, dantų protezų pritaikymą (įdėjimą) ir kitus veiksmus, reikalingus minimaliai kramtymo funkcijai atkurti – sutartį.
Asmeniui arba jo atstovaujamam asmeniui priklausančią kompensaciją Savivaldybės administracija perveda į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri suteikė dantų protezavimo paslaugas, sąskaitą.

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Savivaldybės biudžeto, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje, bet negalintys būti įrašyti į Asmenų, turinčių teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, įrašymo į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą nustatyta tvarka:

 1. asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 2. asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
 3. daugiavaikės šeimos tėvai;
 4. socialinę pašalpą gaunantys asmenys.

Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto:

 1. kai ne dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos klaidų ar paciento tyčinio protezo sugadinimo, o įvykus ūmiai nenumatytai paciento organizmo reakcijai į protezą, šį reikia šalinti, sugydyti burnos ertmę ir pakartotinai protezuoti;
 2. kai jie, praradę turėtus dantų protezus, negali atlikti kramtymo funkcijos;
 3. kitais Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto tvarkos apraše nenumatytais ir išskirtiniais atvejais.

Asmuo pakartotinai į Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrių dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų  nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto dienos. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-269 ,,Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto  tvarkos aprašo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. neįgaliojo pažymėjimą;
 5. pensijos gavėjo pažymėjimą;
 6. gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo poreikio;
 7. dokumentus, įrodančius gaunamas pajamas per paskutinius 12 mėnesių;
 8. dokumentus, įrodančius dantų protezavimo būtinumą, esant kitiems Apraše nenumatytiems ir išskirtiniams atvejams;
 9. jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. 8 41 59 62 20, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, siekiantiems gauti išvadą apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Fiziniai ir juridiniai asmenys prašymo formą gali pateikti:
- tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją: Savivaldybės priimamasis  (9 langelis);
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu el. parašu). Siunčiamas per E. pristatymas, el. paštu arba , pateikiamas elektroniniu būdu mano.siauliai.lt portale. Teikiant prašymą el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

Fiziniams ir juridiniams asmenims išvada gali būti pateikta:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją;
 • išsiunčiama registruotu paštu;
 • elektroninėmis priemonėmis (pateikiama mano.siauliai.lt portale, e. pristatymas).

Išvadą apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengia:

 1. viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, kodas 145371299, www.dainupspc.lt;
 2. viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, kodas 145370959, www.siauliupoliklinika.lt;
 3. viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, kodas 145378272, www.gerc.lt;
 4. biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, kodas 145746984, www.spc.siauliai.lt;
 5. biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, kodas 191784958, www.siauliuglobosnamai.lt.

     Paslaugos gavėjai:

     • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
     • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

     Paslaugos rezultatas: Pateikta išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

     Teisės aktai:

     1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1- 742 “Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”     

     Inicijavimo forma:

     Prašymas DOC  PDF

     Prašymą dėl išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimo gali pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys (asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras) ir teismas.

     Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

     Prašymas

     Paslauga nemokama.

     Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

     Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Inesa Jocė, tel. +370 659 16 562, el. paštas

     Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

     Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

     Paslaugos suteikimo trukmė: 66 darbo dienos. 

     Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

     Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

     Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

     Paslaugos suteikimo trukmė: 66 darbo dienų.

     Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

     Raktažodžiai: Išvados pateikimas

            

        

     Paslaugos  apibūdinimas:

     Sveikatinimo projektų finansavimo administracinė paslauga suteikiama ir vykdoma tokiais etapais:  paraiškos priėmimas, sutarties pasirašymas, ataskaitų už sveikatinimo projekto įgyvendinimą ir  lėšų panaudojimą priėmimas.

     Paraiška dėl dalyvavimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo atrankos konkurse teikiama, paskelbus apie sveikatinimo projektų konkursą Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška gali būti teikiama atvykus į Šiaulių miesto savivaldybė priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar atstovą, ar elektroniniu būdu per E. pristatymą ar el. paštą .

     Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius. Paraiškas analizuoja ir vertina sveikatinimo projektų vertinimo komisija. Atsižvelgiant į sveikatinimo projektų vertinimo komisijos motyvuotą siūlymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo, kuris įforminamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su priimtu sprendimu ir įsakymu paraiškos teikėjas supažindinamas elektroniniu būdu paraiškoje nurodytu el. pašto adresu. Finansuojamų sveikatinimo projektų sąrašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje https://atviri.siauliai.lt/sveikatinimo-projektu-finansavimas/.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius su sveikatinimo projekto paraiškos teikėju, paraiškoje nurodytu el. paštu gavusiu kvietimą dėl sutarties sudarymo, pasirašo sutartį sveikatinimo projektui įgyvendinti. Sutartis pasirašoma asmeniui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybė priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis) arba pasirašytą sutartį atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar atstovą, ar elektroniniu būdu per E. pristatymą ar el. paštą , .

     Ataskaitų už sveikatinimo projekto įgyvendinimą ir  lėšų panaudojimą priėmimas:

     • už pirmą - trečią ketvirčius ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o už ketvirtą ketvirtį ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 20 d. Sveikatos skyriui pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo sutrumpintą ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 su pakeitimais) ir Projekto lėšų panaudojimo ataskaitą (sutarties 2 priedas),
     • įgyvendinus projektą, per 30 kalendorinių dienų po projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 31 d. Sveikatos skyriui pateikti Projekto įgyvendinimo ataskaitą (sutarties 3 priedas).

     Ataskaitos gali būti pateikiamos atvykus į Šiaulių miesto savivaldybė priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar atstovą, ar elektroniniu būdu per E. pristatymą ar el. paštą .

     Paslaugos gavėjai:

     Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

     Paslaugos rezultatas: Finansuotas sveikatinimo projektas. 

     Teisės aktai:

     1. A-198 2023-02-07 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3ff99330a72611ed924fd817f8fa798e?jfwid=xnr1tgn8u

     Inicijavimo forma:

     Paraiška  DOC   PDF

     Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

     1.  Paraiška;
     2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
     3. visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
     4. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
     5. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių;
     6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją;
     7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį turi būti pateikta preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas.

     Paslauga nemokama. 

     Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

     Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. 8 41 59 62 20, el. paštas  

     Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

     Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

     Paslaugos suteikimo trukmė: Nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

     Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.