Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXVI. Žemės nuomos mokestis

Paslaugos  apibūdinimas:

Juridiniai asmenys (įmonės, organizacijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos), kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai daugiabučiuose namuose esančios negyvenamosios paskirties patalpos ir garažų paskirties pastatai ir fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso gyvenamosios ir/ar negyvenamosios, bei garažų paskirties pastatai, statiniai ar patalpos, stovintys ant valstybinės žemės, kurios nuomos klausimas neišspręstas ir kuri nėra valdoma panaudos teise, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarties, turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją (toliau - Deklaracija), pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriui ir mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę.

Jei už ankstesnį laikotarpį pateiktos Deklaracijos duomenys nesikeičia, naujos Deklaracijos pateikti nereikia, išskyrus garažų statybos ir eksploatavimo bendrijas, kurios Deklaracijas  teikia kasmet, iki rugsėjo 1 d.

Deklaraciją galima pateikti, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiųsti paštu  adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu [email protected] arba pateikti prisijungus adresu:  mano.siauliai.lt 

Jeigu gautoje Deklaracijoje yra klaidų, apie tai informuojamas Deklaracijos teikėjas ir Deklaracija laikoma nepateikta.

Apskaičiuoto nuomos mokesčio už valstybinę žemę pranešimas išsiunčiamas paštu, el. paštu, įteikiamas asmeniškai, atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, taip pat pranešimą galima rasti žemės nuomos mokesčio savitarnoje adresu https://zemesnuoma.siauliai.lt/ (pirminiai duomenys registracijai nurodyti pranešime).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ (su pakeitimais;
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-329 “Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo”;
 6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 „Dėl Žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Deklaracijos forma  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmuo turi pateikti Deklaraciją ir pagrindžiančius dokumentus (jei reikia).
Deklaracijoje pateikiama visa reikalinga informacija.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: 

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Violeta Rudminienė, tel. 8 41 59 62 67, el. paštas      

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę apskaičiuojamas ir išsiunčiamas pranešimas iki lapkričio 1 d.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://zemesnuoma.siauliai.lt/  arba mano.siauliai.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę apskaičiuojamas ir išsiunčiamas pranešimas iki lapkričio 1 d.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo (fizinis ar juridinis) pateikia prašymą gauti pažymą apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą (toliau – Pažyma). Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo būti pilnai atsiskaitęs už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo. Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Prašymą galima pateikti atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiųsti paštu (ar per pasiuntinį) adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti prisijungus adresu: www.epaslaugos.lt;  mano.siauliai.lt/login

Pažymą galima gauti (pasiimti), atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, paštu, ar elektroniniu paštu. 

Paslaugos rezultatas: Išduota pažyma, patvirtinanti atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą arba motyvuotas atsisakymas ją išduoti.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 “Dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašas”.

Inicijavimo forma:        

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Violeta Rudminienė, tel. 8 41 59 62 67, el. paštas    

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt arba mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.       

Raktažodžiai: Pažyma apie žemės nuomos mokestį. 

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo (fizinis ar juridinis) prašymą sudaryti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę skolos sumokėjimo sutartį (toliau – Skolos sutartis) gali pateikti, atvykęs į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį, atsiųsti paštu (ar per pasiuntinį) adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti prisijungus adresu: mano.siauliai.lt 

Parengta Skolos sutartis pasirašoma, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, išsiunčiama paštu, arba  elektroniniu paštu (jeigu abi šalys sutartį pasirašo elektroniniu parašu).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 “Dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašas”

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus  vyriausioji specialistė
Dalia Vadeikienė,  tel. 8 41 59 62 65, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt arba mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmuo (fizinis ar juridinis) pateikia prašymą dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo. Prašymą galima pateikti, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiųsti paštu adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu [email protected] arba pateikti prisijungus adresu: www.epaslaugos.lt arba mano.siauliai.lt

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. lapkričio 10 d. Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. T-285 “Dėl žemės nuomos mokesčio ir priedo už valstybinės žemės nuomą ir naudojimą apskaičiavimo, mokėjimo ir apskaitos tvarkos aprašas”   

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Apskaitos skyriaus patarėja Irena Pniauskienė, tel. 8 41 59 62 92, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt arba mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.