Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXV. Viešoji tvarka, gyvūnų laikymas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas atvykus į Savivaldybės priimamąjį (9 langelis), el. paštu   (dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti) arba elektroniniu būdu  https://www.epaslaugos.lt.
Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.
Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti duodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ar elektroninėmis priemonėmis, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis per https://www.epaslaugos.lt
Leidimas neišduodamas, jeigu fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojas:
-Yra jaunesnis kaip 18 metų;
-Įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
-Teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
-Gyvena kartu su asmenimis, nurodytais 1 ir 2 punktuose;
-Gyvenantiems daugiabučiuose namuose;
-Nepateikia Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamo dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns kilmę ir veislę;
-Nepateikia dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
-Nepateikia dokumentų, patvirtinančių pavojingo šuns skiepijimą, arba skiepų galiojimas yra pasibaigęs;
-Leidimai neišduodami Asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu draudžiama juos išduoti.

Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;
  2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo”;
  4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-415 „Dėl gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių patvirtinimo      

Inicijavimo forma:

Prašymo forma fiziniam asmeniui  DOC  PDF
Prašymo forma juridiniam asmeniui DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
2. Asmens gyvenamosios vietos deklaravimo ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentus VĮ “Registrų centras” ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
3. Pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys:
- nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
- nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.
4. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
5. Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinanti pavojingo šuns kilmę ir veislę;
6. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą.

Juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams leidimai išduodami pateikus prašymą ir:
1. Juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus aukščiau;
2. Dokumentą apie juridinio asmens įregistravimą juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“;
3. Juridinio asmens, kur (bus) laikomas šuo, buveinės patalpų teisėtą valdymą patvirtinančių dokumentų kopiją (VĮ Registrų centras).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistė Rasa Steponavičienė, tel. +370 41 596 326, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   https://www.epaslaugos.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.