Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXVII. Žemės ūkis, želdiniai

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama pareiškėjui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), paraiška pildoma vietoje.

Paslauga teikiama bičių laikytojams, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas Savivaldybėje.

Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. prašymas;
  2. asmens dokumentą;
  3. įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo;
  4. užpildytą Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių 3 priedą „Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas” ir išlaidų apmokėjimo įrodančius dokumentus;
  5. jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir  ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Rita Šilingienė, tel. +370 41 596 317, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.