Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Socialinių paslaugų skyrius

Atnaujinta

2024-02-26

Adresas: Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas Prašymų priėmimas dėl socialinių paslaugų vykdomas pagal išankstinę registraciją tel. +370 41 386 481.

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Ramutė Pilypienė
Telefono nr.
+370 41 386 486
+370 686 93 273

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant projektus „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“, ,,Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“, „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“, „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“; institucinės globos pertvarkos projektų ,,Nuo globos link galimybių“ veiklas: Apsaugoto būsto ir Socialinių dirbtuvių paslaugų organizavimas, „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams".

Vertinimo rodiklis: Koordinuota ir dalyvauta įgyvendinant projektus „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ (specializuotų slaugos ir globos namų/ dienos užimtumo centro/ socialinių dirbtuvių įkūrimas (Vilniaus g. 303) ir grupinių gyvenimo namų rangos darbų pirkimas), ,,Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“ (dviejų bendruomeninių globos namų įrengimas (Aušros al.39), „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ (pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimos nariams (teisinės ir psichologinės konsultacijos, informacinė kampanija); Darbo su jaunimu gatvėje metodologijos praktinis taikymas ir rekomendacijų dėl jos tobulinimo pateikimas), „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ (Globos centrų veikla); institucinės globos pertvarkos projektų ,,Nuo globos link galimybių“ (Apsaugoto būsto ir Socialinių dirbtuvių paslaugų organizavimas). Nuolat teikiama informacija ir koordinuojamas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“, kuriame dalyvaujama partnerio teisėmis (įgyvendinant Trečiųjų šalių piliečių situacijos Šiaulių m. savivaldybėje analizės ir integracijos paslaugų išvadas ir rekomendacijas dalyvauta konsultacijose dėl paslaugų paketų kūrimo ir strateginio dokumento rengimo. Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo Šiaulių miesto savivaldybėje plano parengimas ir pateikimas tvirtinti nustatyta tvarka.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

2 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginį tikslą ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” ir  uždavinius „Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“, ir „Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą“, bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plėtros programas: teikti pasiūlymus, informaciją ir poreikio pagrindimą dėl priemonių įrašymo į 2021-2027 m. Šiaulių regiono plėtros plano projektą ir parengti Šiaulių regiono žemėlapį, siekiant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų bendruomeninių paslaugų.

Vertinimo rodiklis: Atsižvelgiant į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginį tikslą ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” ir  uždavinius „Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“, ir „Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą“, bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plėtros programas: pateikti pasiūlymai, informacija ir poreikio pagrindimas dėl priemonių įrašymo į 2021-2027 m. Šiaulių regiono plėtros plano projektą ir parengtas Šiaulių regiono žemėlapis, siekiant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų bendruomeninių paslaugų, ir pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki 2022 m. kovo 15 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

3 užduotis: Koordinuoti teisės aktų dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo įgyvendinimo procesus ir paslaugai skiriamų vietų užpildymą. Derinti su Savivaldybės administracija  akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų finansavimo klausimus, bei koordinuoti socialines paslaugas teikiančių organizacijų paslaugų kokybės vertinimo procesus.

Vertinimo rodiklis: Koordinuoti teisės aktų dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo įgyvendinimo procesai ir paslaugai skiriamų vietų užpildymas. Derinti su Savivaldybės administracija akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų finansavimo klausimai, bei koordinuoti socialines paslaugas teikiančių organizacijų paslaugų kokybės vertinimo procesai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Lina Lašinė
Telefono nr.
+370 41 386 490

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Juciutė
Telefono nr.
+370 41 386 466

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Justina Skerstonė
Telefono nr.
+370 41 386 465

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jurgita Šafranauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 232

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rita Budvydienė
Telefono nr.
+370 41 386 485

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Urmonienė
Telefono nr.
+370 41 386 483

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vaidotė Vitkauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 464

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Romualda Grybauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 481

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dainora Vasiliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 484

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vitalija Slavickienė
Telefono nr.
+370 41 386 482

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Tikslinės atostogos
Telefono nr.
-

El. paštas